Ook fabrikanten van landbouwmachines zwaar getroffen door economische crisis | Agoria

Ook fabrikanten van landbouwmachines zwaar getroffen door economische crisis

Gepubliceerd op 26/03/09 door Nathalie Nicolas
De landbouwmachinesector heeft langer aan de economische crisis kunnen ontsnappen dan de andere sectoren, maar nu beginnen de fabrikanten de gevolgen van de recessie steeds meer te voelen. Dat blijkt duidelijk uit de activiteitsbarometer van CEMA (Europees comité van de verenigingen van landbouwmachineconstructeurs) voor februari: 50% van de ondervraagde bedrijven noemt het huidige activiteitspeil slecht of zelfs heel slecht. In november was dat nog maar 15%.

Bij meer dan de helft zijn de bestellingen met meer dan 10% gedaald in vergelijking met vorig jaar. Een derde heeft de buitenlandse bestellingen zelfs met meer dan 20% zien dalen. Meer dan 70% van de respondenten verwacht in de komende zes maanden een daling van de verkoop en een fabrikant op vier is van plan zijn personeelsbestand te verminderen.

De gevolgen van de crisis zijn het duidelijkst voelbaar in de landen van het GOS (Gemenebest van Onafhankelijke Staten). Dit is deels te verklaren doordat de protectionistische maatregelen ten gunste van de nationale industrie zijn versterkt. Driekwart van de fabrikanten maakt melding van een aanzienlijke daling van de bestellingen uit Rusland tijdens de afgelopen maand, die in sommige gevallen tot meer dan 30% oploopt. Een fabrikant op twee stelt dezelfde ontwikkeling in Oekraïne vast. Meer dan de helft van de deelnemers aan de barometerenquête verwacht  dat de verkoop in Rusland en Oekraïne dit jaar met 20% zal dalen in vergelijking met 2008.

De gedetailleerde resultaten (opsplitsing per markt en product…) zijn alleen beschikbaar voor wie aan de enquête heeft deelgenomen.

Wil uw bedrijf ook deel

De rest is gereserveerd voor Agoria leden