Nieuwe regels voor landbouwvoertuigen sinds 1 september 2013 | Agoria

Nieuwe regels voor landbouwvoertuigen sinds 1 september 2013

Gepubliceerd op 26/09/13 door Nathalie Nicolas
Het Staatsblad van 21 augustus 2013 publiceerde het koninklijk besluit van 10 juli 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. Het koninklijk besluit treedt in werking op 1 september 2013, met uitzondering van de signalisatie, die in werking treedt op 1 september 2014.

Wat is een gedragen machine ?

Volgens het technisch reglement is een gedragen machine een machine ontworpen om volledig door een landbouwtrekker gedragen te worden en aan de trekker een andere of extra functie geeft. De gedragen machine kan aan de voorzijde, de achterzijde of op een tussenpunt van de trekker gemonteerd worden. Het gaat dus om machines die in de hefinrichting van de landbouwtrekker gemonteerd worden, zoals een zaaicombinatie, een spuitmachine of een ploeg.

Aangezien een frontlader op een tussenpunt gemonteerd wordt, wordt die ook als een gedragen machine beschouwd. Ook half-gedragen machines kunnen als een gedragen machine beschouwd worden. Een machine die niet beschikt over een verticale scharnieras ten opzichte van de landbouwtrekker, wanneer die trekker op de openbare weg wordt gebruikt, wordt immers geacht volledig gedragen te worden. Daardoor zijn alle regels die gelden voor gedragen machines ook van toepassing op een half-gedragen ploeg.

Door deze definitie bestaat er dus geen discussie meer over het feit dat een gedragen machine wel degelijk een machine is en geen lading. Hierdoor mag die machine aan de voorkant van het landbouwvoertuig uitsteken en achteraan ook

De rest is gereserveerd voor Agoria leden