Europese markt van landbouwmachines groeit opnieuw in 2017 | Agoria

Europese markt van landbouwmachines groeit opnieuw in 2017

Afbeelding
Gepubliceerd op 01/06/17 door Nathalie Nicolas
De Europese markt van landbouwmachines zal in 2017 naar verwachting opnieuw groeien. De verkoopverwachtingen zijn voor de meeste Europese landen voorzichtig positief, want de bedrijfsbarometer van CEMA blijft standvastig stijgen en bereikte in mei zijn hoogste waarde sinds 2012.

De vooruitzichten blijven gemengd, met grote verschillen tussen landen

De Europese markt van landbouwmachines zal in 2017 naar verwachting opnieuw groeien. De verkoopverwachtingen zijn voor de meeste Europese landen voorzichtig positief, want de bedrijfsbarometer van CEMA blijft standvastig stijgen en bereikte in mei zijn hoogste waarde sinds 2012.

Niettegenstaande de positieve stemming in de sector, daalde de algemene Europese tractormarkt in het eerste kwartaal van 2017 licht, zij het met slechts 1,3%.

Terwijl de vraag naar tractoren in het eerste kwartaal steeg in België (+4,9%), Denemarken (+12,6%) Duitsland (+5,7%), Italië (+13,8%), Spanje (+22,3%) en het VK (+26,4%) (in vergelijking met het eerste kwartaal van 2016), daalde de vraag in Oostenrijk (-10,3%), Nederland (-2,3%) en Frankrijk (-25,9%). Gezien de omvang van de Franse markt kwam het vooral door de sterke daling in Frankrijk dat de totale Europese tractormarkt in het eerste kwartaal negatief bleef.

De algemene tendens is dat de verkoop van kleinere tractoren onder 50 pk en van de grotere tractoren boven 150 pk toeneemt terwijl de vraag naar de meeste vermogenscategorieën ertussenin beperkt is.

De vraag naar hooipakmachines, maaimachines, sproeiers, maaidorsers en voederoogstmachines zal naar verwachting dalen in 2017, en dit volgens de economische experts van de nationale lidverenigingen van CEMA.

Gemengde vooruitzichten in Europa

De algemene vooruitzichten voor landbouwmachines blijven enigszins gemengd voor de twee grootste Europese markten, Frankrijk en Duitsland. In Frankrijk kromp de markt met 8% in 2016 in vergelijking met 2015. Men verwacht dat deze tendens zich in het eerste semester van 2017 even snel zal blijven doorzetten. De enige machinemarkt die aan de negatieve tendens ontsnapt, is die voor voederoogstmachines.

In Duitsland ging de markt voor landbouwmachines in 2016 met 5% achteruit. Het ziet er nu echter naar uit dat de markt langzaam herstelt, met een naar verwachting kleine stijging voor 2017. In Duitsland zouden vooral de markten van voederoogstmachines en hooipakmachines stijgen. Voor de andere machines is de markt stabiel of zou ze slechts miniem stijgen.

In Italië daalde de markt van landbouwmachines aanhoudend sinds 2012, met een daling van 3,7% in 2016. In 2017 zal de markt naar verwachting een extra 2,2% dalen. Dat komt vooral omdat landbouwers wegens hun lage inkomen de tractoren maar langzaam vervangen.

Men verwacht dat de Spaanse markt in 2017 zal groeien, net als in 2016. Hogere groeicijfers worden verwacht voor sproeimachines, grondbewerkingsmachines en zaai- en pootmachines. De Spaanse markt van tractoren en landbouwopleggers zal naar verwachting trager groeien.

De keuze voor een Brexit heeft zoals verwacht een zekere weerslag gehad op de Britse markt. Het zwakkere pond verbeterde dan wel de financiële positie van Britse landbouwers, het importeren van machines werd duurder. Na een daling van 2% in 2016 zou de Britse markt van landbouwmachines in 2017 moeten stabiliseren. De tractormarkt zal naar verwachting opnieuw groeien na het laagste cijfer in 15 jaar in 2016. De markt voor zaaimachines en mengvoerwagens zou het beter moeten doen, terwijl de markt voor rijenzaaimachines en hooikeerders na een sterk 2016 daalt. De vraag naar de meeste andere machinetypes zou min of meer stabiel moeten blijven.

In Nederland zijn de tractoren en sproeimachines de machinetypes waarvoor in 2017 de vraag naar verwachting lager zal uitvallen dan in 2016. Voor tractoren is dit een voortzetting van de tendens van de laatste jaren. Voor maaimachines, hooipakmachines, maaidorsers en voederoogstmachines wordt een kleine stijging van de vraag verwacht. In het algemeen blijft de Nederlandse markt waarschijnlijk stabiel.

De Belgische markt ging er in 2016 op achteruit maar zou in 2017 moeten stabiliseren. De vraag naar tractoren daalde met 3% en zal dit jaar naar verwachting met ongeveer 10% dalen. Naast de tractormarkt daalden de meeste andere machinetypes licht in 2016. In 2017 blijven ze verder dalen of stabiliseren ze in het beste geval. De enige uitzondering is de markt van voederoogstmachines die licht steeg.

In Oostenrijk steeg de markt voor landbouwmachines met 5,4% in 2016.

De barometer blijft gunstig

In het algemeen zien de zaken er iets positiever uit voor buitenlandse markten (buiten de hierboven beschreven markt). Ondanks de lage binnenlandse vraag verwacht men dat de productie in diverse landen sterk zal stijgen. Het verklaart ook de steeds positievere stemming bij fabrikanten, volgens het maandelijkse bedrijfsbarometeronderzoek van CEMA.

De barometer toont duidelijk de sterk stijgende bedrijfsverwachtingen voor de volgende maanden. Terwijl de meeste bedrijven in oktober 2016 nog een krimpende of stabiele markt verwachtten voor de daaropvolgende zes maanden, verwacht een meerderheid van 53% nu een grotere omzet in de volgende zes maanden.

De barometer van CEMA is een maandelijkse enquête die naar de Europese sector van landbouwmachines wordt gestuurd en die alle grote productcategorieën behandelt. Hij biedt een regelmatig overzicht van de bedrijfsstemming en de verwachte omzet in de volgende zes maanden.

Was dit artikel nuttig?