Overheidswebsite sensibiliseert over 5G | Agoria

Overheidswebsite sensibiliseert over 5G

Afbeelding
Gepubliceerd op 22/06/21
Wilt u graag meer weten over 5G, de volgende standaard voor mobiele telecommunicatie? Een goed vertrekpunt is de nieuwe overheidswebsite ‘over5G.be’. U vindt er het antwoord op een aantal veelgestelde vragen over deze technologie, maar vooral ook over de stand van zaken met betrekking tot de geplande uitrol ervan op nationaal en gewestelijk niveau.

Iedereen kent 4G, de technologie die we vandaag met zijn allen gebruiken om mobiel op internet te surfen. De volgende generatie mobiele netwerktechnologie, 5G, is bij de meeste mensen helaas nog veel minder goed bekend.

Dat is jammer, want 5G heeft een aantal zeer overtuigende voordelen. 5G is o.a. tientallen keren sneller dan 4G, het laat meer gebruikers simultaan toe op het netwerk, de verbindingen zullen stabieler en betrouwbaarder zijn dan nu het geval is, en de vertraging (latency) in de datatransmissie tussen geconnecteerde toestellen blijft beperkt tot luttele milliseconden, waardoor heel veel nieuwe applicaties mogelijk worden: van verkeersstromen in goede banen leiden in smart cities tot vergaande automatisering van productieprocessen in geconnecteerde fabrieken van de toekomst.

Agoria is er om al die redenen van overtuigd dat 5G de technologische katalysator kan zijn van de digitale en groene transitie in ons land. Hoog tijd dus om de technologie beter bekend te maken.

Complementair aan de FAQ en publicaties over 5G die Agoria in samenspraak met de telecomindustrie heeft ontwikkeld, is er nu ook de pas gelanceerde overheidswebsite over5G.be.

Op die website vindt u het antwoord op een aantal veelgestelde vragen over de technologie, maar vooral ook over de stand van zaken met betrekking tot de geplande uitrol ervan in ons land: zowel op nationaal niveau als in de verschillende gewesten. De nieuwe site is een initiatief van de Federale Overheid, de Vlaamse, Waalse en Brusselse overheden, de FOD Volksgezondheid, het BIPT en Sciensano. Neem er zeker eens een kijkje!

Bezoek over5G.be

Was dit artikel nuttig?