Brandveiligheid elektrische voertuigen in parkeergebouwen: regels van goed vakmanschap | Agoria

Brandveiligheid elektrische voertuigen in parkeergebouwen: regels van goed vakmanschap

Afbeelding
Gepubliceerd op 16/09/21 door Jean-Marc Timmermans
Fireforum heeft 'Regels van Goed Vakmanschap' gepubliceerd met coherente en kwaliteitsvolle brandveiligheidsvoorschriften voor elektrische voertuigen in parkeergebouwen.

De elektrificatie van ons voertuigpark is een belangrijk onderdeel in de transitie naar zero-emissie mobiliteit, als onderdeel van de ambitie van de Europese Commissie om tegen 2050 een duurzame mobiliteit te realiseren.

Ook op Belgisch niveau heeft federaal Minister Van Peteghem een wetsvoorstel voor fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit ingediend, dat nu ter goedkeuring voorligt.

Brandveiligheid van elektrische voertuigen is een belangrijk thema waarrond er regelmatig uiteenlopende meningen en adviezen circuleerden. Steeds meer bestond de behoefte aan heldere en éénduidige brandveiligheidsvoorschriften in dit verband.

Momenteel zijn er in België 40 614 batterij elektrische voertuigen en 100 059 plug-in hybride voertuigen ingeschreven, op een totaal van ruim 5 853 568 personenwagens[1]. Verwacht wordt dat dit aantal de komende jaren sterk zal toenemen. Ruim 16% van alle nieuw verkochte voertuigen in 2021 heeft een stekker.

Fireforum vzw nam in deze context een initiatief om samen met alle betrokken partijen, een regel van goed vakmanschap op te stellen met daarin een coherente set van brandveiligheidsvoorschriften voor elektrische voertuigen in parkeergebouwen.

Het resultaat van meerdere maanden intensief overleg met een groot aantal partijen, alsook van uitgebreid en iteratief redactioneel werk, heeft geleid tot de publicatie van de Regels van Goed Vakmanschap Brandveiligheid – Elektrische voertuigen in parkings, die u kunt downloaden op de website van Fireforum vzw (Filter op type tekst: regel van goed vakmanschap)

Dit document is een must-read voor iedereen die bezig is met het ontwerp van gebouwen met parkeerruimte, voor mensen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van parkeergebouwen, voor car- en fleetmanagers, facility managers en preventieadviseurs. 

Naast een aantal algemene hoofdstukken, vormen 3 hoofdstukken de kern van dit nieuw en belangrijk document:

  • Het hoofdstuk 7 van het document beschrijft in detail de chronologische volgorde van de verschillende stappen bij de realisatie van de brandveiligheid in verband met elektrische voertuigen in parking.
  • In hoofdstuk 8 worden de voorwaarden beschreven waaraan het ontwerp, de bouw en inrichting van de parkings moeten voldoen om zowel het ontstaan, de ontwikkeling en voortplanting van brand te voorkomen, de veiligheid van aanwezigen te kunnen waarborgen en het ingrijpen van brandweerdiensten te kunnen vergemakkelijken.
  • Hoofdstuk 9 ten slotte beschrijft de interventie, het verwijderen en nabehandeling van het voertuig in geval van brand.

Fireforum is een vereniging, opgericht in 2009, die fungeert als forum voor overleg tussen stakeholders betrokken bij brandveiligheid. Agoria is één van de vier stichtende leden.

Deze regel van goed vakmanschap is opgesteld met alle betrokken partijen (gebruikers, beheerders, ontwerpers, installateurs, overheden, … al dan niet gespecialiseerd, al dan niet met voorkennis) en is gevalideerd door de leden van Fireforum vzw, meer bepaald: AGORIA, BVV - Brandweervereniging Vlaanderen, Firepronet, ISIB, PFPA, FOD IBZ, KCCE, Beprobel, Prebes, Fedustria, essenscia PolyMatters, NAV, ORI, Netwerk Brand-weer, BouwUnie, WTCB en vertegenwoordigers van andere organisaties en sectoren zoals: Brandweer Brussel, Assuralia en actoren uit de verzekeringssector, EV Belgium, Low Emission Mobility Platform, RéZonWal, Volta.

[1] Bron: Febiac – cijfers tot eind augustus 2021

 
Was dit artikel nuttig?