Track & trace in de industrie en voor logistieke toepassingen | Agoria

Track & trace in de industrie en voor logistieke toepassingen

Afbeelding
Gepubliceerd op 21/06/21
We kennen het allemaal, we bestellen een paar nieuwe schoenen of een nieuwe tablet online. We krijgen snel na de bestelling een mail van de leverancier of van de logistieke partner waarmee we kunnen opvolgen waar ons pakketje zich bevindt. Dit noemen we "tracking", of het opvolgen van het onderdeel. Stel dat we na een jaar een defect krijgen aan deze tablet. De leverancier vraagt het productienummer op onze tablet en kan dan meteen zien waar het gemaakt werd, door wie en met welke onderdelen. Dit proces noemen we "tracing", nl. het opsporen van de oorsprong van grondstoffen of producten.

Track & trace-technologie wordt zeker in de logistiek gebruikt om op deze manier het logistieke proces in beeld te brengen en exact te weten waar de goederen zich bevinden. Maar ook binnen eenzelfde bedrijf wordt deze technologie intensief gebruikt, bijvoorbeeld om te weten wat met een onderdeel moet gebeuren in de assemblage of om een product te identificeren.

Wat is “tracking”?

Tracking is het opvolgen van de plaats waar een product of onderdeel zich bevindt in de logistieke keten of in de productielijn in een bedrijf.

Wat is “tracing”?

Traceerbaarheid is de mogelijkheid om de productbatch en de geschiedenis ervan te achterhalen door inzicht te krijgen,

  • hetzij in de hele of gedeeltelijke productieketen van grondstoffen verkregen via transport, opslag, processen, distributie tot verkoop (ketentraceerbaarheid)
  • hetzij intern in een van deze stappen van de keten, bijvoorbeeld het productieproces (interne traceerbaarheid).

Technologische aspecten van track & trace

Om een track & trace-project te realiseren, hebben we verschillende aspecten nodig. Eerst en vooral moeten we goed onze uitdaging omschrijven. Dit zal dan ook naar boven brengen welke producten we nodig hebben. Naast de hardware om dit te realiseren hebben we zeker ook een softwaretoepassing nodig die het geheel integreert. Want een T&T-project gaat ook over databeheer.

Je kan zoals we reeds vermeld hebben producten tracken, maar het is ook mogelijk om mensen te tracken, of volledige machines of bijvoorbeeld containers of machines voor burgerlijke bouwkunde die gebruikt worden bij openbare werken of op grote bouwwerven. Bij die toepassingen moet er dus iets of iemand getrackt worden. Maar daarnaast kunnen ook technische fiches, productieorders of “Bill of Materials” (BIM) nuttig zijn. Ze geven u extra informatie over de asset die men wil T&T.

Waarom willen we track & trace?

De redenen om track & trace voor een technisch project in te zetten, kan heel divers zijn.

We kunnen het nodig vinden om op elk ogenblik de plaats van een product of asset te kennen omdat dit zeer waardevol, kostbaar of beperkt in aanbod is. Drie voorbeelden:

  • De kranen op een werf zijn zeer dure assets die we niet willen kwijtraken. Maar we willen ook opvolgen waar ze zich bevinden en, om de facturatie door te voeren, hoeveel tijd ze op een werf aanwezig zijn en actief zijn.
  • In een ziekenhuis willen we graag de positie van toestellen kennen om op die manier snel een toestel te vinden dat levensnoodzakelijk is voor een behandeling.
  • In een fabriek willen we bijvoorbeeld van een toestel dat we maken, weten waar het zich bevindt in de productielijn en wat er op die plaats juist moet gebeuren. We willen bijvoorbeeld ook weten welke onderdelen we met elkaar moeten verbinden en dus het onderdeel identificeren.

Data in een track & trace-project

Bij het voorbeeld van de assemblage van een product kan de nodige informatie zich ofwel op het product bevinden of centraal op een serversysteem. De keuze hiertussen hangt af van de mogelijkheid van deze informatie op het product te hebben. Kan dit niet of is dit beperkt, dan bevindt de informatie zich centraal. We hebben dan minimum een identificatienummer nodig op het product - digitaal door middel van een RFID-tag of visueel door middel van een code (QR, Streepjescode, ….).

Track & trace met RFID-tags

Een zeer veel toegepaste manier om T&T toe te passen in een productieomgeving, is het gebruik van een RFID-systeem met tags. RFID staat voor radio-frequency identification en bestaat uit een tag (elektronische eenheid) waarop zich informatie bevindt over de asset waaraan de tag zich bevindt. Deze info wordt draadloos (dus met radio-frequency) uitgelezen. De tag is ook voorzien van een batterij die een lange levensduur heeft, zelfs tot meerdere jaren. Naargelang van de grootte van het geheugen van de tag kan er meer of minder informatie op. Natuurlijk, als er zich veel informatie op bevindt, dan moet er veel gelezen en geschreven worden, wat stroomverbruik betekent. Meer en meer bevatten de tags basisinformatie zoals een identificatienummer. Alle gegevens gekoppeld aan dit nummer zitten centraal op een dataserver. Zo kan men te allen tijde de informatie over het product ophalen en updaten indien nodig.

Kortom, het is belangrijk om de analyse van het T&T-project op voorhand goed uit te voeren om zodoende juist te bepalen wat u nodig heeft op het gebied van hardware, maar ook op het gebied van software-ontwikkeling. Ook de vraag of het circuit gesloten (de tag komt steeds terug) of open (de tag gaat met het product mee maar komt niet meer terug naar het bedrijf) is, speelt mee. Onder meer de kostprijs van de tags is een belangrijk punt hierbij. Als enkel een identificatienummer voldoende is, kan een code voldoende zijn (QR of andere) en dit op papier of gelaserd op het product.

Software onontbeerlijk

Naast de hardware is ook software nodig om de gegevens te verwerken en de data te beheren. Het is dus ook belangrijk om hiermee rekening te houden in de conceptfase van een track & trace-project. Eerst moet het product goed voorzien zijn van een tag of code. Deze code kunnen we dan inlezen via een lees- en schrijfsysteem door middel van een scanapparaat. Daarna dient de data doorgestuurd worden naar een controller of PC waar deze data verwerkt wordt.

Bekijk hier alle presentaties van het webinar over track & trace in de industrie en voor logistieke toepassingen dat Agoria en Logistics in Wallonië op 24 september organiseerden:

Tijdens dit webinar kregen de deelnemers een overzicht van de stand van de techniek en konden ze kennismaken met een aantal use cases over de integratie van track & trace in industriële en logistieke bedrijven in Wallonië.

 

Afbeelding
Afbeelding
Was dit artikel nuttig?