DigiSkills Passport - Particulieren | Agoria
DigiSkills visual

DigiSkills Passport - Particulieren

Zijn jouw digitale skills futureproof? Doe de test!


Onze recente studie Be The Change maakt duidelijk dat de manier waarop we werken en de inhoud van jobs verandert. De job die je nu bekleedt zal er in 2030 anders uit zien, én andere vaardigheden vergen.

Ontdek hoe digitaal je vaardigheden vandaag al zijn. Creëer in minder dan 15 minuten een DigiSkills Passport. Met het DigiSkills Passport in de hand, kan je vervolgens een persoonlijk groeitraject uitstippelen voor je huidige functie of voor een job die je ambieert.

Ontdek het DigiSkills Passport

Hoe verandert digitalisatie jouw manier van werken, leren en leven?

Digitalisatie is onvermijdelijk. We gaan op een nieuwe, meer digitale manier werken, leren en leven. Dat vergt van iedereen een stuk aanpassing. Afhankelijk van het vertrekpunt, zijn er verschillende oplossingen op weg naar een duurzame, digitale toekomst. Welke strategie is op jou van toepassing?

Upskilling

Het gewenste niveau van digitale competenties neemt toe, ongeacht je job of niveau. Om als werknemer relevant te blijven op de arbeidsmarkt, is voortdurende bijscholing dus een noodzaak. Wat bedoelen we hier precies mee?

Omscholing

Hoewel de digitalisatie ook jobs creëert, zal een aantal jobs de komende jaren verdwijnen. Dat is de realiteit. Denk aan administratieve jobs, handenarbeid, … Wat zijn je opties als je voor deze uitdaging staat?

Activatie

Er zijn vandaag zowel heel wat openstaande jobs als een niet-actieve beroepsbevolking. Hoe krijgen we iedereen aan het werk om de vraag naar vaardigheden in te vullen?

Productiviteit

De werkdruk ligt in vele bedrijven behoorlijk hoog. Toch verwacht men dat je alsmaar productiever wordt. Om die uitdaging met kans op slagen aan te pakken, moeten we een bondgenoot vinden in technologie en digitalisatie.

 

Ontdek de digitale skills van de toekomst

In samenwerking met een 60-tal experten uit zowat alle takken van de Belgische economie, hebben we 27 (digitale) vaardigheden geïdentificeerd die relevant zijn in een digitaliserende wereld en die in de komende tien jaar aan belang zullen winnen.

Maak je DigiSkills Passport aan en geef aan waar jij staat met betrekking tot deze competenties. Dan kan je jouw competenties vergelijken met wat verwacht wordt voor jouw functie of voor een job die je ambieert. Je kan jouw competenties vergelijken met de huidige verwachtingen, maar ook met die van 2030.

Creëer jouw eigen digitale paspoort

Het gratis DigiSkills Passport brengt jouw sterktes en kansen in kaart en helpt je bij het uitstippelen van een persoonlijk groeitraject. De evaluatie richt zich niet enkel op de puur digitale skills, zoals de vaardigheid om digitaal samen te werken; er is ook aandacht voor diverse andere vaardigheden:

  • 9 "soft" skills
  • 9 persoonlijke digitale vaardigheden
  • 9 professionele digitale vaardigheden
Creëer nu jouw DigiSkills Passport

 

Onze experten staan voor je klaar

Heb je vragen over het DigiSkills Passport of wil je voor je bedrijf en haar medewerkers een gepersonaliseerde versie van het DigiSkills Passport laten aanmaken, neem dan contact op met Fabienne Martin.

FMRA

FABIENNE MARTIN

Expert People & Organisation
fabienne.martin@agoria.be