DigiSkills Passport - Bedrijven | Agoria
DigiSkills visual

DigiSkills Passport - Bedrijven

Zijn de skills van uw medewerkers futureproof? Doe de test!

Onze recente studie Be The Change toont duidelijk aan dat de manier waarop we werken en de inhoud van jobs verandert.

De vaardigheden waarover uw werknemers vandaag beschikken, zijn morgen misschien niet meer relevant. Permanente vorming is dus key voor toekomst. Om uw bedrijf zo goed mogelijk voor te bereiden op die toekomst, is het belangrijk om de huidige skills van uw werknemers in kaart te brengen en hen tijdig klaar te stomen.

Laat hen in minder dan 15 minuten een DigiSkills Passport creëren. U beschikt daarna over gedetailleerde data. Dankzij heldere gegevens over medewerkers en hun functies over de verschillende bedrijfsniveaus, bent u in staat om ontbrekende skills in kaart te brengen en deze – zowel via collectieve opleidingen als persoonlijke groeitrajecten – te ontwikkelen.

Ontdek de digitale skills van de toekomst

In samenwerking met een 60-tal experten uit zowat alle takken van de Belgische economie, hebben we 27 (digitale) vaardigheden geïdentificeerd die relevant zijn in een digitaliserende wereld en die in de komende tien jaar aan belang zullen winnen.

Het DigiSkills Passport toont aan waar uw werknemers staan met betrekking tot deze competenties. U kan hun competenties vergelijken met de huidige verwachtingen, maar ook met die van 2030.

Om het invullen van het DigiSkills Passport voor uw medewerkers te vergemakkelijken kan u ervoor kiezen hen enkel de jobs in uw bedrijf te tonen (en niet alle referentiefuncties op de Belgische markt) en deze herbenoemen zoals ze aanwezig zijn in uw bedrijf.

U krijgt inzicht in heldere, gedetailleerde data over uw medewerkers en hun competenties, en beschikt over analytics op bedrijfs- en afdelingsniveau. Al deze data zijn voor uw bedrijf waardevolle informatie over de in te vullen vaardigheden met het oog op een snel veranderende toekomst.

Gratis voor Agoria-leden

Is uw bedrijf lid van Agoria? De bedrijfsversie van het DigiSkills Passport is inbegrepen in het Agoria-lidmaatschap.

Geen lid?

Het DigiSkills Passport is ook betalend beschikbaar voor niet-leden.

 

Bereid jouw bedrijf en werknemers voor op een digitale toekomst

Werkgevers en teamcoaches staan voor de uitdaging om een bedrijfscultuur te creëren waarin iedereen betrokken is, evolueert en bijdraagt aan innovatie en kennisoverdracht. En dus ook een bedrijfscultuur waarin digitale skills de norm zijn. Deze tips en tools helpen u daarbij!

Be The Change-charter

Bedrijven die het 'Be The Change'-charter onderschrijven, gaan het engagement aan om hun personeelsbeleid aan te passen aan de uitdagingen van de arbeidsmarkt van morgen.

Laat je ondersteunen bij je digitale projecten

Het DigiCoach-programma ondersteunt uw bedrijf om in de best mogelijke omstandigheden uw digitale projecten en experimenten op te starten.

 

Inspiratie voor een digitale toekomst

 

Onze experten staan voor je klaar

Heb je vragen over het DigiSkills Passport of wil je voor je bedrijf en haar medewerkers een gepersonaliseerde versie van het DigiSkills Passport laten aanmaken, neem dan contact op met Fabienne Martin.

FMRA

FABIENNE MARTIN

Expert People & Organisation
fabienne.martin@agoria.be

Wil je strategische informatie of een presentatie aanvragen over Be The Change dan kan je contact opnemen met projectleider Jeroen Franssen

JFRE

JEROEN FRANSSEN

Project Leader
Tel: +32 475 85 64 11
jeroen.franssen@agoria.be