Agoria Academy : GDPR and Data Protection Impact Assessment (DPIA) | Agoria

Agoria Academy : GDPR and Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Academies
Plaatsen beschikbaar
Gepubliceerd op 09/08/21 door webmaster

Agoria Academy: ‘Waarom en hoe een Data Protection Impact Assessment (DPIA) opstellen?

Houdt u toezicht op uw werknemers via bewakingscamera’s of via hun internetgebruik? Of evalueert u mensen (werknemers, prospecten) met behulp van innovatieve technologieën? Verrijkt u uw databases met gegevens uit andere bronnen (data brokers)? Of ontwikkelt uw onderneming digitale toepassingen die (gevoelige en/of gezondheidsgerelateerde) gegevens verwerken? Het zijn tal van herkenbare toepassingen voor bedrijven, die mogelijks een formele impactanalyse vereisen. Wat is een Data Protection Impact Assessment (DPIA) en wanneer is dit vereist? Schrijf vandaag nog in voor deze Academy-opleiding, waar wij u een antwoord bieden op al uw vragen rond het GDPR DPIA!

 

Waarom deelnemen?

De praktische toepassing van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling of Data Protection Impact Assessment (DPIA) doet nog steeds veel vragen rijzen aangezien het vrij onontgonnen terrein en erg abstract is en blijft. Ondernemingen blijven met verschillende vragen zitten:

§  Wanneer is een DPIA écht nodig?

§  Hoe bepalen of een verwerking proportioneel en noodzakelijk is?

§  Wat is de impact van de beoogde verwerking?

§  Hoe beoordelen we de risico's van de verwerking?

§  Op welke wijze kunnen de risico's beperkt worden?

§  Wat is de rol van de Gegevensbeschermingsautoriteit bij de DPIA?

In nauwe samenwerking met zijn leden uit de telecomsector en de VUB, heeft Agoria een DPIA-kader uitgewerkt dat als leidraad kan dienen voor de technologiesector. Het DPIA-kader van Agoria en deze Agoria Academy reiken u tools aan om binnen uw organisatie aan de slag te gaan met DPIA's. Deze praktische tips en richtlijnen zullen meer dan nuttig zijn aangezien het niet altijd eenvoudig is om de wetgeving inzake gegevensbescherming, en meer bepaald de DPIA, toe te passen op allerlei situaties en verwerkingen van persoonsgegevens.

Deze opleidingen vormen de perfecte plaats om al uw praktische vragen te stellen, want het gaat om opleidingen in beperkte groepen. Zo leert u ook de aanpak van andere organisaties kennen of zullen hun vragen een licht doen schijnen op uw eigen organisatie.

Doelgroep

Deze opleiding richt zich voornamelijk tot mensen met voorkennis over privacy en gegevensbescherming. Een basispresentatie over de GDPR (PowerPoint) zal vooraf aan de deelnemers ter beschikking worden gesteld, zodat ook mensen met minder ervaring kunnen deelnemen.

Programma

·       Sessie 1: toelichting met praktijkvoorbeelden

In een eerste digitale sessie bieden we antwoorden en richtlijnen om u te helpen DPIA op een praktische manier in uw organisatie te implementeren.

o   Wat, waarom, wanneer en hoe?

o   Proportionaliteit en noodzakelijkheid

o   Impact

o   Risico

o   Maatregelen

o   Rol van de DPO en Gegevensbeschermingsautoriteit

·       Sessie 2: omzetten van de theorie in een praktijkcase

In een tweede sessie zal de focus op een praktijkcase liggen, waarbij de deelnemers de case proberen op te lossen (in nauw overleg met de drie sprekers).

Sprekers

·       Jan Léonard (DPO, Orange);

·       Dirk De Bot (Data Protection Services 4U);

·       Thomas Van Gremberghe (Expert Data Protection, Agoria).

 

Praktische informatie


De opleiding wordt over twee dagen georganiseerd. De eerste halve dag zal digitaal plaatsvinden, de tweede halve dag op locatie in BluePoint Brussels.

 

·       Datum:  

o   Sessie 1: donderdag 14 oktober 2021, 9.00 tot 12.30 uur

o   Sessie 2: donderdag 21 oktober 2021, 9.00 tot 12.30 uur

·      Plaats:

o   Sessie 1: MS teams

o   Sessie 2: BluePoint Brussels (met lunch)

·      Deelnameprijs per persoon, excl. BTW:

o   Leden: €  330

o   Niet-leden: € 660

 

 

Organisator

Agoria Academy

Contactpersoon

Thomas Van Gremberghe, Expert Data Protection - Company Lawyer