Vanaf 1 december 2020 worden strengere regels van kracht op contracten tussen ondernemingen. Naar analogie met het consumentenrecht, mogen contractuele afspraken vanaf dan geen “kennelijk onevenwicht” scheppen tussen de rechten en plichten van de partijen op straffe van nietigheid.


Zo zal typisch een exoneratiebeding, dat de aansprakelijkheid van een van de partijen beperkt qua schade of bedrag, mogelijks niet meer geldig zijn. Ook forfaitaire schadebedingen zullen getoetst kunnen worden op hun “rechtmatigheid” en nietig zijn wanneer deze niet in verhouding zijn met de geleden schade.

Wij raden ondernemingen dan ook aan om tijdig hun contracten en algemene voorwaarden te screenen op deze nieuwe vereisten.

Bereid u voor en neem deel aan ons webinar 'Nieuwe B2B wetgeving inzake onrechtmatige bedingen' op 19 oktober, waar deze nieuwe regels uitgelegd worden aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

Sprekers

  • - Agoria, Béatrice Vanden Abeele, Company lawyer
  • - Stibbe, Sarah De Wulf, Advocaat

Doelpubliek

  • - Verantwoordelijken aankoop en verkoop, legal, compliance, finance.

Klik hier om te registeren voor dit webinar'! 

Dit webinar maakt deel uit van het online event Acumen van Agoria en wordt op 20 oktober ook in het Frans georganiseerd.