Telecom Industries | Agoria

Telecom Industries

De telecomsector is actief in de ontwikkeling van mobiele en vaste netwerken van hoge kwaliteit voor consumenten, ondernemingen en overheden en bevindt zich daarmee in het hart van de digitale transitie.

Onze focusdomeinen

Body

Met onze leden die de vaste en mobiele netwerken in België beheren, vertegenwoordigt en coördineert Agoria de sector met als doel om een gunstig investeringsklimaat te scheppen, te zorgen voor een optimaal regelgevingskader en de technologische maturiteit van alle spelers te verzekeren.

Technologische ontwikkelingen, uitrusting van het grondgebied, concurrentievermogen, connectiviteit en innovatie zijn stuk voor stuk uitdagingen die wij samen met onze leden aanpakken om van België een geconnecteerde regio te maken die klaar is voor de digitale en voor een duurzame transitie.

Image

De kernactiviteiten van deze business cluster zijn:

1. Informatie & inspiratie

Daarnaast wil Telecom Industries ook de technologische maturiteit van de beleidsmakers, de burgers en de ondernemingen vergroten door klaarheid te brengen: Wat is 5G? Hoe wordt een telecommunicatienetwerk opgezet? Wat draagt de telecom bij aan de industriële praktijk? Wat heeft 5G mijn onderneming te bieden? Moeten we kiezen tussen glasvezel, mobiel of small cells? Het zijn allemaal vragen waarvoor de tijd moet worden genomen om op lange termijn het inzicht in de technologieën te vergroten en om verstandige keuzes te kunnen maken.

2. Invloed

Ons doel is om een optimaal regelgevingskader tot stand te brengen en te bevorderen zodat het maximum uit de telecomtechnologieën kan worden gehaald. Met het oog daarop zet Agoria zich in om de publieke besluitvormers (regeringen, parlementen, administraties enz.) te begeleiden en wil het voorstellen aanreiken om de connectiviteit van het grondgebied te verzekeren. Door roadmaps voor de uitrol aan te brengen, concrete voorstellen te doen om normen en regelgeving aan te passen, 'proofs of concept' of nog de links tussen de verschillende beleidsniveaus te identificeren helpt Agoria duidelijkheid te scheppen en de uitrol van de telecomtechnologieën te vergemakkelijken. Zo werken we mee aan de opkomst van de digitale maatschappij.

3. Interactie

Telecom Industries bevindt zich op het kruispunt van de industriële en de digitale sector en maakt het de actoren die bezig zijn met de connectiviteit van het grondgebied mogelijk om gezamenlijke strategieën voor technologische uitrol uit te werken en om de invoering van nieuwe technologieën in alle sectoren van onze economie te ondersteunen. Door ervaringen uit te wisselen en goede praktijken te delen, zijn de telecomspelers een bron van inspiratie en geven ze de aanzet tot echte strategische partnerships.

Wil je meer weten?