Safety, security & defence | Agoria

Safety, security & defence

De business cluster Safety, security & defence verenigt ondernemingen die technologieën aanbieden voor het waarborgen van de veiligheid en de beveiliging van gebouwen, infrastructuur en de publieke ruimte, voor ordehandhaving en voor militaire inzet. De specifieke regelgevingen, technologische evoluties en marktopportuniteiten worden in deze cluster opgevolgd binnen drie werkdomeinen: Safety, Security, Defence.

Safety

Body

Agoria Fire Technologies (AFT) groepeert de bedrijven die actief zijn in de actieve en passieve brandveiligheid van gebouwen, industrie en infra. Deze business group is opgedeeld in de volgende focusdomeinen:

 • Branddetectie
 • Brandblussers, haspels en hydranten
 • Sprinklerinstallaties
 • Voice Alarm Systems
 • Rook- en warmteafvoer
 • Brandwerend schrijnwerk
Image

Technology to safeguard and protect people and society

Image

Security

Body

Building & infrastructure security

De business group Agoria Security Technologies (AST) is samengesteld uit bedrijven die actief zijn op het gebied van infrastructuurbeveiliging: toegangscontrole, camerabewaking en alarmsystemen. De leden zijn zowel actief op het niveau van productie van componenten, als op het niveau van conceptie, installatie, systeemintegratie en onderhoud.

Public security and law enforcement

De groep Belgian Security&Defence Industry/Security Technologies (BSDI/ST) brengt bedrijven samen die technologie of technologische diensten aanbieden voor ordehandhavingsdiensten: fysieke en elektronische systemen, al dan niet geïntegreerd, voor bewaking, alarmering en interventie in de fysieke, elektronische en virtuele ruimte.

Defence

Body

De groep Belgian Security&Defence Industry/Defence Technologies (BSDI/DT) brengt bedrijven samen die technologie of technologische diensten aanbieden voor militair gebruik: materialen, fysieke en elektronische systemen en digitale technologie voor militaire bewaking en tussenkomsten in extreme geweldsituaties.

Hierbij is er zowel aandacht voor de specifieke sectoren (Land Systems, Air Systems, Naval Systems, Cyberwarfare en Intelligence-Surveillance-Reconnaissance (ISR) inclusief vanuit de ruimte ) als voor overkoepelende thema’s (zoals overheidsopdrachten, exportregelgeving, corporate social compliance, O&O financiering) en gemeenschappelijke activiteiten (deelname aan internationale beurzen en contacten met defensieautoriteiten of buitenlandse industriële groepen).

Image

De kernactiviteiten van deze business cluster zijn:

1. Informatie & inspiratie

 • Agoria inspireert door een podium te bieden aan specialisten en benchmark bedrijven actief in uw technologisch domein of in uw marktsegment.
 • Agoria helpt u business opportuniteiten te identificeren.
 • Agoria is uw informatieplatform over de stand van zaken en trends in sectorspecifieke regelgeving op Europees, nationaal en regionaal niveau.

2. Invloed

 • Agoria draagt met zijn expertise bij tot een maatschappelijk evenwichtige beleidsvorming inzake introductie en toepassing van technologie in de veiligheids-, beveiligings- en defensiesector.
 • Agoria en zijn leden formuleren gezamenlijke standpunten en concreet technologisch advies aan diverse overheden.
 • Agoria is voor overheden en gebruikers de referentie inzake de mogelijkheden van de Belgische veiligheids-, beveiligings- en defensie-industrie en zijn technologie.

3. Interactie

 • Agoria stimuleert informatieuitwisseling en samenwerking tussen lidbedrijven, vraag- en aanbodbedrijven, de onderzoekswereld en de regelgevers via netwerkmomenten, overleg- en informatiesessies.
 • Agoria initieert overkoepelend overleg met andere betrokken partijen over de introductie en het gebruik van technologie in veiligheids- en beveiligingstoepassingen en in defensiesystemen.

Wil je meer weten?