Mobiliteit en voertuigtechnologie | Agoria

Mobiliteit & voertuigtechnologie

De business cluster Mobiliteit en voertuigtechnologie verbindt de bedrijven die technologische producten of onderdelen aanleveren die toegepast worden in voertuigen, alsook bedrijven die infrastructuur, oplossingen en applicaties aanleveren voor het transport- en mobiliteitssysteem van morgen. De werking van deze business cluster is zowel sectorgeoriënteerd (Automotive suppliers, Cars, Commercial Vehicles, Gears and Transmissions, Bicycles, Ship Technologies, Agricultural Machinery, Construction Equipment … ) als sectoroverschrijdend, met specifieke werking rond 'Automotive N°1’, ‘Smart Mobility’, 'Smart Farming' en 'Smart Railway’.

Onze focusdomeinen

Body

De focusdomeinen van deze business cluster zijn de volgende: 

We werken rond de transitie naar meer duurzame en geconnecteerde voertuigen en dragen zo bij aan de realisatie van maatschappelijke doelstellingen inzake klimaat en milieu. De term ‘voertuigen’ dient in deze context ruim te worden geïnterpreteerd en behelst zowel wegvoertuigen als vaartuigen voor transport over het water, rijtuigen voor spoorvervoer, werktuigmachines voor de landbouw en bouwmachines.

Image

Clean vehicle technologies can contribute to a more sustainable mobility and society.

Image

Specifieke aandacht voor sectoren

Body

Naast enkele sectoroverschrijdende focusdomeinen, hebben we ook aandacht voor specifieke sectoren en hun respectievelijke behoeften: 

Zowel voor onze focusdomeinen als voor deze verschillende sectoren is er een business group werking waarin onderwerpen zoals conjunctuur en marktevolutie, standaardisatie, technische regelgeving, opleidingen, internationale handel, technologische trends,… aan bod komen.

Thema's

Body

Binnen deze business cluster werken we rond de volgende overkoepelende thema's: 

 • Electrification & Charging infrastructure
 • Clean and low emission engine technologies
 • Automated and connected vehicles
 • Battery & Hydrogen Technologies
 • C-its and smart infrastructure

Deze thema’s hebben betrekking op gemeenschappelijke technologische trends en evoluties die zowel uitdagingen als opportuniteiten vertegenwoordigen en waarrond overkoepelende activiteiten worden opgezet.

Image

De kernactiviteiten van deze business cluster zijn:

1. Informatie & inspiratie

 • Agoria inspireert door externe sprekers en specialisten uit te nodigen en door aan zijn leden een podium te bieden.
 • Agoria identificeert business opportuniteiten voor lidbedrijven met betrekking tot mobiliteit en voertuigtechnologie.
 • Agoria volgt de verschillende relevante regelgevingen op per sector.

2. Invloed

 • Agoria en zijn leden identificeren mogelijke belemmeringen inzake wetgeving en regelgeving.
 • Agoria en zijn leden formuleren gezamenlijke standpunten en concrete adviezen aan diverse overheden.
 • Op deze manier bevorderen we een gunstig ondernemingsklimaat en de uitrol van innovatieve technologische oplossingen.

3. Interactie

 • Door de organisatie van netwerkmomenten en regelmatige werkgroepvergaderingen faciliteert Agoria rechtstreekse contacten en ervaringsuitwisseling tussen zijn leden.
 • Hierbij wordt steeds de Code of Conduct met betrekking tot mededingingsrecht en GDPR nageleefd.

Wil je meer weten?