Manufacturing & Process Technology | Agoria

Manufacturing & Process Technology

De business cluster Manufacturing & Process Technology verbindt bedrijven die machines, componenten, installaties, sensoren, sturingen, … produceren, assembleren en verkopen voor een brede waaier aan klanten uit de maak- en procesindustrie. De werking van deze business cluster is zowel sectorgeoriënteerd via verschillende business groups, maar ook sectoroverschrijdend (via het MISC – Manufacturing Industries Steering Committee).

Focusdomeinen

Body

De domeinen waarop we binnen deze business cluster focussen, zijn de volgende: 

 • Regelgeving & normalisatie
 • Technologische ontwikkelingen
 • Conjunctuur & marktinformatie
 • Organiseren van referentiebeurzen
 • Business developement & internationale handel
 • Samenwerking onderwijs- & opleidingsinstellingen
 • Inspelen op specifieke noden (o.a. vakopleidingen)

We organiseren hiervoor geregeld inspirerende sessies via een sectorspecifieke werking.

Image

Manufacturing & Process Technology are the corner stone of our economy.

Image

Sectorspecifieke werking

Body

De sectorspecifieke werking van deze cluster verloopt volledig op basis van de noden van de lidbedrijven. Deze werking biedt het voordeel bedrijven uit een specifieke sector te kunnen samenbrengen en een antwoord te bieden op de actuele noden uit de verschillende sectoren: 

Sterke link met Europa

Body

Omdat veel van de behandelde thema's het nationaal niveau overstijgen, is er een heel sterke samenwerking met de Europese Committees waarvan Agoria lid is:

Agoria en de bedrijven zijn actief in de verschillende werkgroepen binnen deze committees. Ze vormen een klankbord in de Europese Commissie bij o.a. het opstellen van nieuwe wetgeving en schrijven richtlijnen en industriële standaarden voor de implementatie van deze wetgeving, die een impact hebben op de specifieke sectoren.

Image

De kernactiviteiten van deze business cluster zijn:

1. Informatie & inspiratie

 • Agoria inspireert door een podium te bieden aan specialisten en benchmark bedrijven actief in uw technologisch domein of marktsegment.
 • Agoria helpt u business opportuniteiten te identificeren.
 • Agoria is uw informatieplatform over de stand van zaken en trends in sectorspecifieke regelgeving op Europees, nationaal en regionaal niveau.

2. Invloed

 • Agoria en de bedrijven identificeren mogelijke belemmeringen inzake wetgeving en regelgeving,
 • Agoria en zijn leden formuleren gezamenlijke standpunten en concrete adviezen naar diverse overheden,
 • Op deze manier bevorderen we een gunstig ondernemingsklimaat en de uitrol van innovatieve technologische oplossingen.

3. Interactie

 • Agoria stimuleert de onderlinge samenwerking tussen bedrijven en externe stakeholders, Door het voorzien van netwerkmomenten en de regelmatige werkgroep meetings, worden rechtstreekse contacten gelegd en ervaringen uitgewisseld.
 • Hierbij wordt steeds de Code of Conduct met betrekking tot mededingingsrecht en GDPR nageleefd.

Wil je meer weten?