Digital industries | Agoria

Digital Industries

Digital industries verenigt ondernemingen die producten, software, systemen, diensten of oplossingen leveren voor de transmissie, de verwerking en het beheer van informatie in verschillende vormen (beeld, geluid en data).

Onze focusdomeinen

Tot onze uitdagingen behoren de bevordering van een investeringsvriendelijke omgeving, de imagoverbetering van de sector (o.a. om nieuwe medewerkers te kunnen aantrekken), maar vooral ook ijveren voor de verdere digitalisering van bedrijven, de introductie van Artificiële Intelligentie (AI), de lancering en uitbouw van 5G, IoT & Connectiviteit, het (steeds toenemende) belang van cybersecurity, de belangrijke rol die in onze digitale maatschappij weggelegd is voor Datatech & datacenters, de ontwikkeling van start- & scale-ups en nog veel meer.

Agoria Digital organiseert hiervoor talrijke meetings en werkgroepen waarin de bedrijven enerzijds geïnformeerd worden over de laatste evoluties, maar anderzijds ook hun input kunnen geven over het beleid dat Agoria voor deze thema’s zal verdedigen.

Body

Meer specifiek kunt u bij ons deelnemen aan de volgende werkgroepen of initiatieven :

 • AI Technologies
 • AI Ethics & regulation
 • AI4Health
 • AI4Energy
 • HealthTech market
 • Digital Public Sector
 • Cybersecurity
 • Data, Cloud & GAIA-X
 • Digital Startups & Scaleups
 • Advisory Board
 • Safety & Security market
 • Smart Mobility/Mobility market
 • HR in ICT & Digital Skills
 • Digitizing Industry – Digicoach
 • DataTech & Datacenters
 • Multi-energy/Energy market
 • Builing & renovations/construction market
Image

Daarnaast zullen er in 2021 natuurlijk ook nog nieuwe initiatieven starten, waaronder een groep Digital4Green, wegens het belang van de digitale sector om de milieu-uitdagingen aan te pakken en hierbij een zo beperkt mogelijke footprint na te streven.

De kernactiviteiten van deze business cluster zijn:

1. Informatie & inspiratie

De digitale industrie evolueert razendsnel. Nieuwe technologieën en ontwikkelingen volgen elkaar in een verschroeiend tempo op. Agoria monitort de laatste evoluties en informeert u over wat er op u en uw business afkomt. We doen dit niet alleen voor u, maar ook voor heel wat van uw potentiële klanten, zodat zij zich bewust worden van de digitale mogelijkheden voor hun business. Agoria inspireert dus niet alleen zijn leden, maar gaat verder en werkt mee aan de digitale transformatie van zowel bedrijven als overheden.

2. Invloed

Agoria gaat regelmatig in overleg met beleidsmakers, ministers, kabinetten, overheidsadministraties, enz. om de standpunten van de digitale industrie te verdedigen, zowel in uw belang als in dat van de sector. Via talrijke mandaten in raden en comités waarin uw belangen moeten verdedigd worden, fungeert Agoria duidelijk als spreekbuis van de digitale industrie. Door uw deelname aan het overleg bij Agoria krijgt u als lid de mogelijkheid om uw prioriteiten mee aan bod te laten komen.

3. Interactie

Dit alles is niet mogelijk zonder interactie. In de eerste plaats denken we hierbij aan u en uw business. Via onze vele initiatieven betrekken we u in de uitbouw van de digitale maatschappij van morgen, waar u als digitaal bedrijf mee aan kunt helpen bouwen. Enerzijds gaan we in interactie met overheden om uw belangen te verdedigen, maar anderzijds werken we ook met u samen om u te helpen nieuwe klanten en markten te ontdekken of verder uit te bouwen. Via diverse initiatieven zorgen we ervoor dat uw technologisch aanbod “in the picture” wordt gezet.

Wil je meer weten?