Co-Creation, Contracting & Materials | Agoria

Co-Creation, Contracting & Materials

De business cluster Co-Creation , Contracting & Materials verbindt de technische & innovatie dienstverleners met industrie, infrastructuur en building. Aanbieders van technische services, productontwikkeling, engineering en innovatie expertise, alsook materialen, toeleverings- en productiediensten vallen onder deze business cluster. De werking van de verschillende business groups is zowel sectorgeoriënteerd  als sectoroverschrijdend.

The Art of Co-Creation - Technical Knowledge & Expertise as a Service

Contracting & Technical Services

Body

Dit omvat de business groups waarin de volgende zaken centraal staan: fabricage, installatie, projectmanagement, engineering supervision, technisch onderhoud en beheer, ondersteunende diensten (projectsourcing,…) voor gebouwentechnieken, infrastructuur en industrie met betrekking tot elektrotechniek en automatisering, mechanische constructie, verwarming en koeltechnieken, metaalbouw en procestechnieken (ketels en piping). 

Focusdomeinen:

 • Veiligheid op werven
 • Shutdowns
 • Sociale wetgeving op werven
 • Digitale transformatie en servitisatie
 • Arbeidsmarkt (Be the Change)
 • Overheidsopdrachten: erkenning der aannemers
Image
Image

Material Solutions

Body

Dit omvat de business groups waarin materialen centraal staan: de verwerkers van composietenkunststoffen en aluminium; de producenten van non-ferrometalen; de toeleveranciers van de metaalverwerking; de fabrikanten van metaalproducten; de gieterijen.

Focusdomeinen:

 • Circulariteit – Duurzaamheid – Recycleerbaarheid
 • Business development
 • Innovatieve technologie
 • Regelgeving en nomen
 • Europese strategie en netwerk
 • Scholen en arbeidsmarkt 

IDES

Body

De business group Innovation, Design en Engineering Services (IDES) groepeert de bedrijven die diensten aanbieden binnen de volledige waardeketen van innovatie en ontwikkeling van producten, processen en diensten. Het gaat daarbij om ideecreatie, innovatie management, ontwerp en ontwikkeling van producten/diensten, engineering, het bouwen en testen van prototypes, en het in productie brengen.

Focusdomeinen:

 • Erkenning van de waardecreatie van IDES ondernemingen
 • België als innovatieland
 • Lobbywerk bij overheden 
 • Scholen en arbeidsmarkt
 • Business development – connecteren tussen vraag en aanbod
Image
Image

Subcontracting

Body

Deze business group verenigt de ondernemingen die geen eigen producten in de markt zetten, maar hun diensten aan anderen aanbieden. Kortweg: de toeleveranciers. 

Deze bedrijven leveren o.a. productie-, assemblage-, logistieke toeleveringsdiensten. Deze groep omvat ondernemingen die, onder andere, gespecialiseerd zijn in frezen, snijden, dieptrekken, oppervlaktebehandeling, zinkvonken, 3D-printen, gieten van onderdelen, spuitgieten, extruderen enz.

Focusdomeinen:

 • Business development – connecteren tussen vraag en aanbod
 • Innovatieve technologie
 • Digitale transformatie 
 • Scholen en arbeidsmarkt

De kernactiviteiten van deze business cluster zijn:

1. Informatie & inspiratie

 • Opvolgen van de relevante Europese, federale en gewestelijke sectorregelgevingen.
 • Opzetten en publiceren van marktstudies.
 • Organiseren van infosessies en evenementen met het oog op kennisontwikkeling.

2. Invloed

 • Lobbyen met stakeholders op Europees, federaal en gewestelijk niveau.
 • Formuleren van adviezen en standpunten
 • Bewustmaken over aankomende uitdagingen voor de sector.
 • Bruggen bouwen tussen industrie en maatschappij.

3. Interactie

 • Initiëren en faciliteren van samenwerkingen tussen bedrijven en andere stakeholders.
 • Netwerken in bredere ecosystemen.
 • Stimuleren van groei.

Wil je meer weten?