Building technologies | Agoria

Building Technologies

De business cluster Building technologies verenigt de fabrikanten en leveranciers van technologische producten, die toegepast worden in zowel residentiële als niet-residentiële gebouwen. Deze cluster is zowel sector georiënteerd (ventilatie, verwarming, koeling, elektrotechnische installatiemateriaal, ramen en deuren, verlichting, liften, kantoor- en magazijninrichtingen, veiligheid en beveiliging) maar ook sectoroverschrijdend, met projecten rond ‘Klimaatneutraal, comfortabel en veilig Bouwen’ en ‘Slimme gebouwen’.

Onze focusdomeinen

Body

De overkoepelende domeinen waar de business groepen zich op focussen zijn:

 • Technologische innovaties
 • Duurzaamheid en klimaatneutraal bouwen
 • Comfort en gezondheid
 • Digitalisering en slimme gebouwen
 • Bouwtechnologie in renovatie
 • Energie prestatie beleid gebouwen
 • Veiligheid en beveiliging
 • BIM
Image

De strategische ontwikkelingen binnen deze focusdomeinen wordt opgevolgd via het Building Technology Committee 2.0.

"TTransitie naar het klimaatneutraal bouwen met verhoging van de levenskwaliteit van de burger."

Martin Dieryckx & Yves Lambert (voorzitter & vice-voorzitter Agoria Building Technology)
Image

Sectorspecifieke werking

Body

De sectorspecifieke werking van deze cluster verloopt op ad hoc basis, gericht op de thematische aanpak. Deze gerichte werking biedt het voordeel een antwoord te bieden op specifieke noden uit de verschillende sectoren:

Het Building Technology Committee 2.0 vrijwaart de opvolging van de evoluties binnen deze sectorgroepen.

De kernactiviteiten van deze business cluster zijn:

1. Informatie & inspiratie

 • Agoria volgt het brede spectrum van de bouwproductenregelgeving op, zowel op Europees, nationaal en regionaal vlak
 • Agoria levert advies omtrent bouwtechnologische oplossingen in renovatieprojecten
 • Agoria is het informatieplatform voor de bouwtechnologie met betrekking tot evoluties in de markt

2. Invloed

 • Agoria draagt via zijn expertise bij tot evenwichtige en neutrale beleidsvorming van technologie in de bouwsector
 • Agoria en zijn leden formuleren standpunten en concreet bouwtechnologisch advies naar diverse stakeholders voor het stimuleren van een gunstig ondernemingsklimaat
 • Agoria is de referentie voor de bouwtechnologie in de bouwsector

3. Interactie

 • Agoria stimuleert de onderlinge samenwerking tussen bedrijven en externe stakeholders, via netwerkmomenten, sectoroverleg en informatiesessies.
 • Agoria initieert overkoepelend overleg met andere stakeholders omtrent bouwtechnologie in de bouwsector
 • Code of Conduct met betrekking tot mededingingsrecht en GDPR wordt hierbij steeds nageleefd

Wil je meer weten?