Aerospace - Manned&Unmanned | Agoria

Aerospace - Manned & Unmanned

De business cluster Aerospace - Manned&Unmanned verbindt de bedrijven die technologische producten, onderdelen of diensten aanleveren die toegepast worden in lucht- en/of ruimtevaart, alsook bedrijven die ondersteunende oplossingen en applicaties aanleveren voor de lucht- en ruimtevaartsystemen en de integratie ervan in het multimodaal mobiliteitssysteem van morgen.

Onze focusdomeinen

Body

Gemeenschappelijke technologische innovaties en evoluties binnen verschillende domeinen brengen zowel uitdagingen als opportuniteiten met zich mee. In al deze domeinen worden overkoepelende activiteiten opgezet, zowel voor civiele als voor militaire toepassingen.

 • Vliegtuigstructuuronderdelen, -systemen en -propulsiesystemen inclusief elektrificatie, hybride en waterstof
 • Airports & ground support equipment
 • Autonome systemen
 • Positionerings- en communicatiesystemen
 • Satellietonderdelen en -assemblage 
 • NewSpace 

Zo werken we rond de transitie naar meer duurzame en geconnecteerde producten en dragen wij bij aan de realisatie van maatschappelijke doelstellingen inzake klimaat en milieu.

Image

Reliable and sustainable technology to exploit aerospace for the benefit of mankind

Image

Samenwerkingsverbanden

Body

De werking van deze business cluster is gericht op de focusdomeinen of de regelgeving volgens een thematische aanpak die gedifferentieerd is in functie van de regionale verschillen en de eigen samenwerkingsverbanden met regionale of andere associaties:

De kernactiviteiten van deze business cluster zijn:

1. Informatie & inspiratie

 • Agoria inspireert door een podium te bieden aan specialisten en benchmark bedrijven actief in de diverse technologische domeinen van lucht- en ruimtevaart.
 • Agoria helpt u business opportuniteiten te identificeren.
 • Agoria is uw informatieplatform over de stand van zaken en trends in sectorspecifieke regelgeving op internationaal, nationaal en regionaal vlak.

2. Invloed

 • Agoria draagt via zijn expertise bij tot een maatschappelijk evenwichtige beleidsvorming inzake de ontwikkeling van de lucht- en ruimtevaartsector en relevante technologieën.
 • Agoria en zijn leden formuleren gezamenlijke standpunten en concreet advies naar diverse overheden om een gunstig en maatschappelijk verantwoord ondernemingsklimaat te realiseren.
 • Agoria is voor overheden en andere stakeholders de referentie inzake de mogelijkheden van de Belgische lucht- en ruimtevaartindustrie.

3. Interactie

 • Agoria stimuleert informatieuitwisseling en samenwerking tussen lidbedrijven onderling, tussen vraag- en aanbodbedrijven en tussen onze leden, de onderzoekswereld en de regelgevers.
 • Agoria organiseert hiervoor netwerkmomenten, overleg- en informatiesessies met zijn leden en andere relevante associaties.
 • Agoria initieert overkoepelend overleg met andere betrokken partijen over de ontwikkeling en introductie van technologie in de lucht- en ruimtevaartsector.

Wil je meer weten?