We leven in spannende tijden, met artificiële intelligentie (AI) als één van de belangrijkste drijfveren van technologische vooruitgang. AI kan helpen bij het anticiperen op ziektes, het verlagen van onze energieconsumptie, het omvormen van saaie naar uitdagende jobs, het verlagen van de kost van vele producten en het beter organiseren van ons verkeer. Maar hoe zit het nu eigenlijk echt in België? Hoe denken Belgische bedrijven over AI? Experimenteren ze ermee?


Om kwantitatieve inzichten te verwerven omtrent de AI-interesse van Belgische bedrijven uit verschillende sectoren, lanceren de FOD BOSA & AI4Belgium een brede survey.

De resultaten van deze survey zullen gebruikt worden om de AI4Belgium gemeenschap verder uit te bouwen, een Belgische AI-cartografie te creëren, AI-adoptie in de private sector te ondersteunen en finaal, een beter (AI) België uit te bouwen.

Neem deel aan de survey. 

Elke bijdrage is waardevol en versterkt ons pad naar een beter België, ondersteund door AI.

Over AI4Belgium

AI4Belgium is een community-gedreven initiatief. Het doel is mensen en organisaties in België in staat stellen om de door AI gecreëerde kansen te grijpen en de transities die AI veroorzaakt verantwoord te laten verlopen. AI4Belgium heeft de ambitie om België te positioneren in het Europese AI-landschap. Voor meer informatie, bezoek https://www.ai4belgium.be.