In het kader van de mobiliteitsweek, die plaatsvindt tussen 16 en 22 september, lanceert het VBO een communicatiecampagne met 'innovatie' als hoofdthema. Werkt uw bedrijf aan innovatieve projecten om de mobiliteit van morgen te verbeteren en wenst u in deze campagne aan bod te komen? Dien dan nu uw projectvoorstel in. (gereserveerd voor Agoria-leden)


Het doel van de campagne is om aan te tonen dat bedrijven in België werken aan innovatieve projecten om de mobiliteit van morgen te verbeteren (voertuigen, infrastructuur, systemen en platforms...) en dat ze zo helpen om de uitdagingen, verbonden aan verkeer en mobiliteit, aan te gaan en een sterke economie in stand te houden.

De communicatiecampagne zal worden toegespitst op projecten die voornamelijk in België worden ontwikkeld. Het idee is om een korte video te maken waarin Agoria een algemene inleiding zou geven over het belang van innovatie en de vele Belgische initiatieven die in dit domein genomen worden.

Vervolgens zou in deze video ook het meest innovatieve project worden getoond. Welk project dat is, zal door het VBO worden bepaald na ontvangst van alle door bedrijven ingediende projectvoorstellen. Het moet om een project gaan dat duidelijk inspeelt op de uitdagingen van de huidige mobiliteit en dat een sterk Belgisch karakter heeft, door een lid-bedrijf van Agoria. Er  zal in de video ook kort een link worden gelegd naar de andere projecten.

Indien u lid bent van Agoria en u wenst deel te nemen aan dit initiatief, gelieve dan zo snel mogelijk uw projectvoorstel in te dienen. Deze korte voorstelling (projectomschrijving, innovatief karakter, link met de uitdagingen rond mobiliteit, voordelen, stand van zaken,...) bestaat uit een document van maximum twee pagina's, samen met een voor het project representatieve foto of figuur. U kunt projectvoorstellen indienen tot uiterlijk 24 juli (einde werkdag).

We roepen u uitdrukkelijk op om zeker voorstellen in te dienen. U kunt deze sturen naar Eloïse de Villegas:  elv@vbo-feb.be.