expertisecentrum People & Organisation

Wat?

Elke onderneming moet een welzijns- en preventiebeleid voeren conform de wetgeving. Daarbij moet aan een hele waslijst voorschriften en verplichtingen worden voldaan. Het is dan ook niet eenvoudig om na te gaan in hoever uw beleid conform de reglementering is.

Online tool

Om u daarbij te helpen hebben wij een elektronische zelfdiagnosetool ontwikkeld. Deze online tool bestaat uit een checklist van een 350- tal vragen over volgende aspecten van de reglementering:

 • organisatie van het welzijnsbeleid
 • vorming
 • werkposten
 • brandbestrijding
 • EHBO

Inhoud van de Tool

Hierin zit:

 • De updates op basis van de vigerende regelgeving (updates op basis van wijzigingen in de regelgeving, a rato van 2 updates per jaar).
 • De herinneringsmails die verzonden worden om de gebruiker te informeren over de regelgevingswijzigingen en de impact op de vragenlijst en de scorezetting.
 • Het gebruik van de tool met 1 login per entiteit. (elke login kan gekoppeld worden aan meerdere gebruikers die dan wel in dezelfde tool terechtkomen).
 • Helpdesk bij het invullen van de tool (mail)

Praktisch

 • Prijs: (exclusief btw)
  • Leden: inbegrepen in lidmaatschap
  • Andere niet aansluitbare ondernemingen: 500 € per jaar/per licentie

Hoe kunnen wij u verder helpen?