Expertisecentrum Milieu

Aangezien de milieuwetgeving voortdurend in beweging is, moet u ook telkens de mogelijke implicaties op uw organisatie nagaan. Bent u er nog zeker van dat u alle wettelijke voorschriften kent en eraan voldoet? De Zelfdiagnosetool Milieu van Agoria’s Expertisecentrum Milieu helpt milieucoördinatoren en -verantwoordelijken om dit gestructureerd aan te pakken.

Inhoud

  • Met de Zelfdiagnosetool Milieu kunt u aan de hand van een 350-tal vragen nagaan in hoeverre uw organisatie conform de milieuverplichtingen werkt.
  • Thema’s die aan bod komen zijn onder meer water, afval, lucht, bodem en de opslag van gevaarlijke producten.
  • De Zelfdiagnosetool Milieu wordt aangepast aan de wijzigende milieuwetgeving, waardoor u steeds een recent beeld krijgt van de verplichtingen.
  • De informatie die u ingeeft, wordt door Agoria strikt vertrouwelijk behandeld.

Resultaat

  • Op basis van uw antwoorden genereert de tool een score die in procenten aangeeft in hoeverre uw bedrijf aan de milieuverplichtingen voldoet.
  • Na deze eenvoudige zelfdiagnose weet u ook waar in uw bedrijf de milieuknelpunten en -tekortkomingen liggen. Naast elke vraag kunt u in een opmerkingenveld noteren waarom u een bepaalde score krijgt en welke acties u kunt nemen om ze te verbeteren.
  • De Zelfdiagnosetool Milieu kan gebruikt worden in het kader van uw milieuzorgsysteem om aan te tonen dat u de milieuwetgeving opvolgt.

Praktisch

De Zelfdiagnosetool Milieu is specifiek gericht op de technologische industrie (zowel Agoria-leden als niet-leden).
Leden maken er gratis gebruik van. Toegang kan eenvoudig aangevraagd worden door een e-mail te sturen naar yvette.peeters@agoria.be.


  • Prijs voor niet-leden: (exclusief btw)

    2.000 EUR éénmalig en abonnement van 500 EUR per jaar, per licentie.

Hoe kunnen wij u verder helpen?