Expertisecentrum People & Organisation

In 2016 staan er sociale verkiezingen op het programma. Ondernemingen vanaf 50 werknemers kiezen dan hun werknemersafvaardiging voor het comité voor preventie op het werk. In ondernemingen met minstens 100 werknemers moet eveneens een ondernemingsraad worden verkozen. De procedure duurt 150 dagen en laat geen ruimte voor fouten. Met de gebruiksvriendelijke XY-Tool 2016 helpt Agoria's expertisecentrum People & Organisation u alle hordes tijdig en vlot te nemen, en procedurefouten te vermijden.

Agoria XY Tool
Inhoud

De XY-Tool 2016 is bestemd voor werkgevers en hr-verantwoordelijken, ongeacht sector of activiteit. Concreet biedt het softwareprogramma o.a. deze functionaliteiten:

 • verkiezingskalender genereren en uw planning vastleggen;
 • toelichting bij de actiedagen die u precies aangeeft wanneer en waarover u vakbonden, werknemers en/of de FOD WASO moet informeren;
 • wettelijke formulieren en andere modeldocumenten voor het comité voor preventie en bescherming op het werk en de ondernemingsraad;
 • snelle en correcte import van het personeelsbestand, dat bovendien makkelijk up to date kan gehouden worden;
 • mogelijkheid om een overzicht van de duur van de beschermingsperiode van de beschermde werknemers binnen de onderneming aan te maken;
 • opmaak van de kandidatenlijsten;
 • aanmaak van oproepingsbrieven, stembiljetten, …;
 • berekening van de resultaten en genereren van het proces verbaal.

Resultaat

De XY-Tool 2016 is gebruiksvriendelijk en 100% betrouwbaar. Met bovendien een erkenning door het VBO en aanvaarding door de vakbonden bent u zeker van een feilloze verkiezingsprocedure. De software helpt u om:

 • tijdig alle vereiste procedurestappen en bijbehorende formaliteiten op te starten;
 • de strikte procedure volledig volgens de regels van de kunst na te leven;
 • tijdswinst te boeken dankzij de efficiënte, geautomatiseerde aanpak.

Praktisch

 • Zowel Agoria-leden als niet-leden kunnen gebruik maken van de XY-Tool 2016. Leden genieten een gunsttarief.
 • Agoria-leden en andere geïnteresseerde klanten kunnen tijdens de voorbereidingsperiode een infosessie volgen in hun regio. U gaat zelf met de XY-Tool aan de slag, maar u kunt altijd rekenen op onze praktische en juridische ondersteuning.

Hoe kunnen wij u verder helpen?


Meer info over de XY-tool en getuigenissen: www.xytool.be