Meer dan 350 energie-experts en stakeholders kwamen op 2 februari online samen om te luisteren naar de voorspellingen van Dr. Fatih Birol, Executive Director van het International Energy Agency (IEA), tijdens de eerste virtuele editie van de World Energy Outlook, georganiseerd door Agoria's Energy Technology Club en de FOD Economie. Wat onthouden we?


1. Covid-19 heeft een schok teweeg gebracht in het energiesysteem

“De COVID-19-pandemie heeft de energiesector sterker verstoord dan enige andere gebeurtenis in de recente geschiedenis en de gevolgen zullen nog jarenlang voelbaar zijn. Als de pandemie in 2021 onder controle wordt gebracht, kan de energievraag begin 2023 terugkeren naar haar niveau van vóór de crisis. Als de pandemie aanhoudt, zal de vraag naar energie in dit decennium de traagste groei in een eeuw kennen.”

2. Impact van de crisis verschilt sterk per brandstof en technologie

"Na een totale daling van de energievraag met 5% in 2020, zullen het hernieuwbare energiebronnen zijn die het herstel aanvoeren. Als we naar de toekomst kijken, zien we dat olie en gas zich enigszins zullen herstellen, maar dat de grootste toename van de energievraag zal komen uit moderne hernieuwbare energiebronnen, met name zonne- en windenergie. Steenkool lijkt nooit meer te herstellen naar pre-crisis niveaus en zal z’n gestage neergang verderzetten.”

3.De drastische veranderingen die nodig zijn, kunnen alleen worden doorgevoerd met de steun van grote spelers

"Gelukkig hebben een aantal landen, waaronder de EU, het VK en Nieuw-Zeeland, de afgelopen maanden beloftes gedaan die de uitstoot aanzienlijk zouden verminderen. China, 's werelds grootste CO2-uitstoter, heeft ook de ambitie aangekondigd om tegen 2060 naar een koolstofvrije economie te gaan. We verwachten dat de VS zich binnenkort bij deze groep zullen aansluiten.

Op die manier zullen wij in totaal 60% vermindering van de wereldwijde uitstoot in engagementen  hebben vastgelegd. Maar dat is nog verre van voldoende. Als we in 2050 netto nul willen bereiken, zullen de uitstootreducties nog scherper moeten worden.”

4. Netto nul CO2-uitstoot tegen 2050 vergt ongeziene inspanningen in de komende tien jaar

"Iedereen heeft een enorme taak te vervullen om tegen 2050 een nul-uitstoot te bereiken, zowel (energie)bedrijven, investeerders als burgers. Bedrijven zullen moeten inzetten op schone energietechnologieën, met name waterstof. Daarnaast zullen burgers gedragsveranderingen moeten ondergaan, onder meer door elektrisch te gaan rijden. Tegen 2030 moet de helft van alle auto's die in de wereld worden verkocht elektrisch zijn. Uiteraard kan dit alles alleen gebeuren als overheden voor goede stimulansen zorgen en de juiste beleidsmaatregelen nemen."

5. Behouden van de bestaande infrastructuur kan op zich leiden tot een temperatuurstijging van 1.65° C

“In het klimaatdebat richten we ons dikwijls op de infrastructuur voor schone energie die we de komende jaren zullen aanleggen. Dat is belangrijk, maar slechts een deel van de grote uitdaging waar we voor staan. De andere vraag is: ‘Wat doen we met de bestaande energie-infrastructuur?’ Als we niet in staat zijn om de bestaande energie-infrastructuur - die over het algemeen op fossiele brandstoffen draait - aan te passen, zullen we onze klimaatdoelstellingen niet halen.”

 Wat denken de deelnemers?

Na de presentatie werd een live voting onder de online aanwezigen georganiseerd, samen met een verhelderend debat tussen minister Tinne Van der Straeten, staatssecretaris Thomas Dermine en dr. Fatih Birol.

De deelnemers kregen enkele vragen voorgeschoteld die ze met een app konden beantwoorden. De resultaten vindt u in de foto’s hieronder:

Wenst u meer info over de Energy Technology Club van Agoria? Download hier (426,5 kB) onze infobrochure, of neem gerust contact op met Pieter-Jan Provoost.