De FOD Economie en de Energy Technology Club organiseren naar jaarlijkse gewoonte de 'World Energy Outlook'. De volgende editie vindt plaats op dinsdag 2 februari 2021.


Bij deze gelegenheid zal Dr. Fatih Birol, Executive Director van het Internationaal Energieagentschap (IEA), de belangrijkste resultaten van het World Energy Outlook 2020-rapport (WEO) voorstellen.

Dr. Birol zal worden ingeleid door mevr. Tinne Van der Straeten, federaal minister van Energie, die ook de voornaamste punten van het Belgische energiebeleid zal presenteren. Vervolgens zal dhr. Thomas Dermine, staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, de stand van zaken m.b.t. het Belgische relanceprogramma opmaken.

Deze high-level uiteenzettingen zullen worden gevolgd door een interactief debat tussen de drie sprekers, waaraan het publiek kan deelnemen via verschillende online polls.

Over de World Energy Outlook 2020

De World Energy Outlook-rapporten vormen een belangrijke bron van strategisch inzicht m.b.t. de toekomst van energie en energiegerelateerde emissies, gebaseerd op vooruitzichten voor alle brandstoffen, technologieën en regio's en op de meest recente marktgegevens, beleidsinitiatieven en kostenontwikkelingen.

De WEO biedt energiebeleidsmakers een harde, op feiten gebaseerde kijk op waar ze staan en op wat de implicaties zijn van de keuzes die ze maken. Er wordt geen voorspelling gemaakt van wat er zal gebeuren. In plaats daarvan reikt de WEO een aantal toekomstscenario's aan en verkent hij de (al dan niet ondernomen) acties die daartoe aanleiding geven en de interconnecties tussen verschillende delen van het systeem.

De COVID-19-pandemie heeft de energiesector sterker verstoord dan enige andere gebeurtenis in de recente geschiedenis en de gevolgen zullen nog jarenlang voelbaar zijn. In deze IEA World Energy Outlook (WEO) worden de gevolgen van de pandemie in detail onderzocht, en in het bijzonder de impact op de vooruitzichten m.b.t. snelle schone-energietransities. Het is nog te vroeg om te kunnen zeggen of de huidige crisis een tegenslag betekent voor de inspanningen om een veiliger en duurzamer energiesysteem tot stand te brengen of dat ze net een katalysator is die de veranderingen versnelt. De pandemie is nog lang niet achter de rug, er zijn nog veel onzekerheden en er moeten nog cruciale beleidsbeslissingen op het vlak van energie worden genomen.

Deze Outlook verkent verschillende wegen uit de COVID-19-crisis, met een bijzondere focus op de komende tien jaar, tot 2030. Op dit uiterst belangrijke moment voor de energiesector en voor het dringende mondiale antwoord op de klimaatverandering illustreert de WEO 2020 het historische karakter van de keuzes en de kansen en de valkuilen die de weg vóór ons zullen bepalen.

Programma

 14h00  Welcome and presentation of the federal energy policy by Mrs. Tinne Van der Straeten, Minister for Energy
14h10 Presentation of the WEO 2020 results by Dr. Fatih Birol, Executive Director of the International Energy Agency (IEA)
14h40 Presentation of the Belgian Recovery Program by Mr. Thomas Dermine, State Secretary for Recovery Program and Strategic Investments
14h50

Interactive debate, including polling, on “The role of the energy transition in the recovery policy”, between:

- Mrs. Tinne Van der Straeten, Minister for Energy

- Dr. Fatih Birol, Executive Director International Energy Agency

- Mr. Thomas Dermine, State Secretary for Recovery Program and Strategic Investments

Moderated by Mrs. Nancy Mahieu, Director General for Energy and Mr. Pieter-Jan Provoost, Club Manager - Agoria Energy Technology Club

15h35

Concluding remarks by Pieter-Jan Provoost

15h40

End

Deze conferentie wordt gehouden in het Engels, zonder simultaanvertaling.  Deelname is gratis maar inschrijven is verplicht

Wilt u graag deelnemen aan de World Energy Outlook-conferentie? Schrijf u dan nu in!

 

Datum

dinsdag 2 februari 2021, 14:00 - 15:40

Plaats

Online

Organisator

Agoria - FPS Economy 

Meer info

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht.

Schrijf je in