Sinds begin februari 2019 beschikken de EU en Japan over een modern vrijhandelsakkoord. Meer dan 90% van de douanerechten op Europese export naar Japan werd afgeschaft. Zo geldt er een nultarief voor onder meer auto-onderdelen, spoorwegmaterieel, treinen, trams, metalen en materialen en elektrische machines. U komt er alles over te weten tijdens deze workshop van FIT.


 • Wilt u graag weten of uw exportproducten in aanmerking komen voor het nultarief?
 • Weet u al hoe u hoe hiervan kunt gebruikmaken?
 • REX: bent u al geregistreerd?
 • Hebt u andere vragen die u graag aan de experten stelt?

Neem dan zeker deel aan deze workshop die op vrijdag 21 juni 2019 in de gebouwen van Agoria in Brussel (zaal Vesalius) plaatsvindt.

Programma:

 • 09:15 - Registratie deelnemers
 • 09:45 - Verwelkoming door mevr. Michèle Surinx, Areamanager Oost-Azië – Flanders Investment & Trade
 • 09:50 - Inleiding door dhr. Kevin Verbelen, Expert International Trade – Agoria
 • 10:00 - Japan: nieuwe Japanse importtarieven onder het EPA en toelichting bij de oorsprongsregels, door dhr. Dirk De Ruyver, Vlaams economisch vertegenwoordiger in Tokio - Flanders Investment & Trade
 • 11:00 - Registered Export System (REX) door dhr. Sam Van Kerkhoven, financieel deskundige – FOD Financiën, Algemene Administratie Douane en Accijnzen
 • 11:30 - Testimonial
 • 11:45 - Q&A en slotwoord
 • 12:30 - Netwerklunch
 • 14:00 - Einde

Het aantal plaatsen is beperkt tot 40 op basis van het principe 'first come, first served'. Inschrijven kan via deze link.

Datum

vrijdag 21 juni 2019, 09:00 - 14:00

Plaats

BluePoint Brussels
A. Reyerslaan 80
1030 Brussel

Toegangsplan

Organisator

Agoria en FIT 

Meer info

50 euro

Dit evenement is afgelopen.