Afwezigheden kosten een bedrijf veel geld. De directe kost van één dag ziekteverzuim (in de periode van het gewaarborgd loon) bedraagt 5,2% van het bruto maandloon van een werknemer. Telt u hierbij de kost van vakantiegeld, eindejaarspremie en de patronale kost, dan bedraagt de directe kost van één dag ziekteverzuim 8,6% van het bruto maandloon.

Maar er zijn ook tal van indirecte kosten. Zo heeft afwezigheid een grote impact op de arbeidsorganisatie: plotse aanpassingen dringen zich op. Vervangingen zijn nodig, collega’s draaien op voor de afwezige; er dreigen overuren, productie- en kwaliteitsverlies. Soms worden goederen of diensten te laat geleverd, zijn er ontevreden klanten, heeft dit impact op uw reputatie…

Verzuimcultuur

Hoge absenteïsmecijfers geven meestal aan dat er iets fout loopt, zoals psychosociale overbelasting, fysieke overbelasting, onaangepaste ergonomie of een tekort aan arbeidsveiligheid. Ook spanningen of een verzuurd werkklimaat kunnen aan de oorsprong liggen van frequente afwezigheden. Wanneer er hiervoor onvoldoende aandacht is, ontwikkelt zich een ‘verzuimcultuur’.

Beter arbeidsklimaat

In dat geval dringt een aangepast beleid zich op. Dit is er niet op gericht werknemers het ‘recht’ te ontnemen om ziek te zijn. Wel wil men het ‘zwart verzuim’ tegengaan: dit is immers storend voor een organisatie en nadelig voor de werknemers die niet verzuimen. Het terugdringen van verzuim kan kostenbesparend werken, maar zal vooral ook het arbeidsklimaat bevorderen wanneer het goed wordt aangepakt.

 


Hieronder vindt u de handvaten voor een geïntegreerd verzuimbeleid, dat steunt op drie pijlers: de preventieve, de reactieve en de curatieve pijler.


Vul hieronder uw gegevens in en download onze gratis whitepaper