Alle beetjes helpen, zeker als energiebesparing het doel is. Welke Europese richtlijnen en verordeningen kunnen in grote mate de energie-efficiŽntie van uw producten beÔnvloeden? Wat houden ze precies in? Voor wie zijn ze van toepassing? Hoe evolueren ze? Lees het in deze whitepaper.


De Europese Unie heeft zichzelf een aantal heel concrete doelstellingen opgelegd om in de komende jaren de energie-efficiŽntie in Europa te verbeteren en de uitstoot van schadelijke broeikasgassen te verminderen.

In de whitepaper ĎWetgeving energie-efficiŽntie: wat is belangrijk voor mijn productení vindt u een door experts van Agoria en Sirris opgesteld overzicht van de belangrijkste Europese wetgeving die, met het oog op het bereiken van deze doelstellingen, een impact kan hebben op de energie-efficiŽntie van uw producten.

De volgende richtlijnen en verordeningen passeren de revue:

  • Ecodesign Richtlijn 2009/125/EG
  • Verordening energie-etikettering (EU)2017/1369
  • Richtlijn energieprestatie van gebouwen 2010/31/EU
  • Richtlijn energie-efficiŽntie 2012/27/EU

Onze experts lichten telkens de belangrijkste elementen van de wetgeving toe, zoals het toepassingsgebied, de procedure en de huidige ontwikkelingen.†


Interessant?
Download hieronder meteen uw gratis exemplaar!†

Vul hieronder uw gegevens in en download de whitepaper: