Een groot aantal richtlijnen m.b.t. de CE-markering is aangepast om ze af te stemmen op het nieuwe wetgevende kader (NLF – New Legislative Framework). Daarnaast zijn ook de definities en procedures geharmoniseerd en werden de nieuwe verplichtingen op uniforme wijze ingevoerd.


In deze whitepaper vindt u een overzicht van de verplichtingen van de verschillende economische operatoren, rekening houdend met hun specifieke rol in de toeleverings- en distributieketen.

Bent u op zoek naar begrijpelijke en praktische toelichting bij het CE-markeringsproces en een presentatie van de basisrichtlijnen voor elektrotechnische en elektronische producten? Vul dan het formulier hieronder in!

Ja, ik ontvang graag de whitepaper 'CE-markering'