De voorbije jaren werden heel wat richtlijnen met betrekking tot de CE-markering aangepast om ze beter af te stemmen op het nieuwe wetgevende kader voor het verhandelen van producten (NLF – New Legislative Framework). In deze whitepaper vindt u een overzicht van het markeringsproces en van de verplichtingen van de verschillende economische operatoren.


Nieuwe verplichtingen voor alle marktdeelnemers

De voorbije jaren werden heel wat richtlijnen met betrekking tot de CE-markering aangepast om ze beter af te stemmen op het nieuwe wetgevende kader voor het verhandelen van producten (NLF – New Legislative Framework). Definities en procedures, die soms per richtlijn verschilden, werden zoveel mogelijk geharmoniseerd. Bovendien werden op uniforme wijze ook nieuwe verplichtingen ingevoerd voor alle marktdeelnemers (fabrikanten, gemachtigden, importeurs en distributeurs).

In deze whitepaper vindt u een overzicht van de verplichtingen van de verschillende economische operatoren. Hun individuele verplichtingen houden rekening met hun specifieke rol in de toeleverings- en distributieketen.

Daarnaast lichten we bondig het CE-markeringsproces toe en zetten we voor u de belangrijkste basisrichtlijnen voor elektrotechnische en elektronicaproducten op een rijtje:

  • LVD (veiligheid),
  • EMC (elektromagnetische compatibiliteit),
  • RED (radioapparatuur),
  • RoHS (beperking gevaarlijke stoffen),
  • ErP (energiegerelateerde producten).

Ten slotte kunt u in deze whitepaper terecht voor een overzichtstabel van de belangrijkste actuele CE-markeringsrichtlijnen.


Bent u fabrikant, importeur of distributeur van elektrotechnische, elektronica- of ICT-producten of –componenten?

Vul hieronder uw gegevens in en download onze gratis whitepaper 'CE-markering'