Om ervoor te zorgen dat marktspelers en consumenten in grotere aantallen gaan experimenteren met IoT en digitale oplossingen voor het komen tot circulaire bedrijfsmodellen, starten Agoria, Sirris, Imec en Go4Circle, met steun van Vlaanderen Circulair, een nieuw project op: Circular Bytes. Doe mee met ons!


Er zijn alsmaar meer succesverhalen die aantonen dat de circulaire economie een rendabel alternatief biedt voor het lineaire Ďontgin, maak, werp wegí model. Het Internet of Things (IoT) en digitale technologieŽn genereren waardevolle data die de circulaire economie een duwtje in de rug kunnen geven. Denk maar aan informatie over waar een product is en in welke staat het zich bevindt, over hoe het wordt gebruikt, over welke materialen het bevat, etc. Om ervoor te zorgen dat marktspelers en consumenten in grotere aantallen gaan experimenteren met IoT en digitale oplossingen voor het komen tot circulaire bedrijfsmodellen, starten Agoria, Sirris, Imec en Go4Circle, met steun van Vlaanderen Circulair, een nieuw project op: Circular Bytes. Doe mee met ons!

Waarom Circular Bytes?

IoT en digitale technologieŽn laten een betere informatiedoorstroming toe doorheen waardeketens en kunnen zo een belangrijke stimulans vormen voor circulair ondernemen. De eerste goede praktijken duiken op. Maar momenteel blijven digitaal en circulair toch nog twee afzonderlijke domeinen met elk een eigen finaliteit.

Met Circular Bytes willen we:

 • uit het leven gegrepen circulaire economie vragen (zoals: Ďik weet niet waar mijn product zich momenteel bevindtí, Ďik weet niet waar de waardevolle componenten of materialen in een product zich bevindení, Ďik krijg de omgekeerde logistiek niet efficiŽnt georganiseerdí, Ďhoe kan ik onderhoudsdiensten voor mijn apparaten zo kostenefficiŽnt mogelijk aanbiedení, etc.) koppelen aan welbepaalde digitale technologieŽn (zoals sensornetwerken, apps, digitale platformen, machine-to-machine connectiviteit, RFID, cloud computing, data analytics, etc.);
 • bedrijven die een circulair bedrijfsmodel willen toepassen bijeenbrengen met bedrijven die een IoT/digitale oplossing aanbieden die dit kan faciliteren.

Hoe gaan we te werk?

Wij dragen bij tot een betere absorptie van digitale technologieŽn ter ondersteuning van circulaire bedrijfsmodellen door:

 • Aanbieders van digitale technologieŽn en potentiŽle gebruikers te matchen tijdens drie inspiratie- en matchmaking workshops.
 • De kennis te vergroten over welke digitale technologieŽn nu al beschikbaar zijn om de circulaire economie vooruit te helpen en deze beter te verspreiden via:
  • een technologiewacht
  • een best practices casebook
 • De (beleids)maatregelen die nodig zijn voor de bredere toepassing in Vlaanderen van digitale technologieŽn binnen circulaire modellen te identificeren in een roadmap.

Is Circular Bytes iets voor u?

We focussen op machines en geavanceerde apparatuur. Dit zijn producten die zich goed lenen tot het overschakelen op circulaire bedrijfsmodellen. Ze hebben een hoge intrinsieke waarde, waardoor hergebruik en Ďremanufacturingí interessant worden. En ze zijn vaak complex en onderhoudsintensief, wat product-dienst-combinaties (= aanbieden van een dienst in combinatie met of in plaats van productverkoop) in beeld doet komen.

Produceert, installeert, gebruikt en/of beheert u machines of geavanceerde apparatuur en wilt u hun levensduur verlengen, ze slimmer ontwerpen, ze delen, ze hergebruiken of efficiŽnter recycleren? Of bent u een aanbieder van digitale technologieŽn die toelaten producten te monitoren. Dan biedt Circular Bytes een kans voor u om nieuwe partnerschappen aan te gaan!

Express your interest!

GeÔnteresseerd om mee te doen? Stuur een mailtje naar helen.versluys@agoria.be. Wij nemen contact met u op.

Noteer alvast de data voor de Circular Bytes workshops in uw agenda.†

 • 4 mei 2018:†Workshop 1: Digitale technologieŽn & (open / closed loop) recyclage
 • 14 juni 2018:†Workshop 2: Digitale technologieŽn & herstel, Ďrefurbishmentí en Ďremanufacturingí
 • 20 sept 2018:†Workshop 3: Digitale technologieŽn & servitisatie en levensduurverlenging

Meer weten over de circulaire economie en wat ze voor u kan betekenen? Lees onze Whitepaper Circulaire Economie

Datum

vrijdag 4 mei 2018

donderdag 14 juni 2018

donderdag 20 september 2018

Organisator

Agoria Expertisecentrum Milieu 

Dit evenement is afgelopen.