Expertisecentrum People & Organisation

De welzijnswetgeving omvat 7 domeinen: arbeidsveiligheid, –gezondheid en –hygiëne; ergonomie; psychosociale aspecten; verfraaiing en leefmilieu. Handelt uw bedrijf conform de wetgeving? Welke knelpunten zijn er en hoe pakt u ze aan? De Welzijnsaudit van Agoria Sociaal is hét instrument om op deze vragen een snel en adequaat antwoord te formuleren.

Aanpak

De doorlichting zelf neemt 1 dag in beslag en bestaat uit 3 luiken:

 • Interview: tijdens een gesprek met de preventieadviseur neemt de auditeur alle beleidsmatige, procedurele en administratieve formaliteiten door.
 • Rondgang: de auditeur onderwerpt werkposten, machinepark en gereedschappen, opslagplaatsen, elektrische installaties en stooklokalen aan een grondige inspectie.
 • Bevraging: om de theorie te toetsen aan de praktijk stelt de auditeur tijdens de rondgang gerichte vragen aan arbeiders, operatoren en lijnmanagers

Resultaat

Onze expert brengt gedetailleerd verslag uit van zijn bevindingen. U krijgt van hem een praktische handleiding:

 • Thematisch opgebouwd: op steekkaarten krijgt u per domein een overzicht van de wettelijke verplichtingen, de observaties op de werkvloer en eventuele maatregelen voor regularisatie of verbetering
 • Uitgebreide toelichting: elke bevinding wordt gestaafd aan een gedetailleerde situationele beschrijving
 • Aandacht voor prioriteiten: we vermelden welke aspecten prioritair uw aandacht verdienen, zodat u snel vooruitgang kan boeken

Praktisch

  • Doorlooptijd:
   (afhankelijk van de omvang van de onderneming maar doorgaans)
   3 dagen, waarvan 1 dag ter plaatse

 • Prijs: (exclusief btw)
  • Agoria-leden: 800 EUR per dag
  • Niet-leden: 1.250 EUR per dag

Hoe kunnen wij u verder helpen?