ITERBELGIUM (Agoria, FOD Economie) stelt zijn paviljoen gratis ter beschikking voor deelnemende Belgische KMO's op IBF 2019, het referentie-event dat plaats vindt van 26 tot 28 maart in Antibes (Frankrijk).


Wat is IBF 2019 ?

Het ITER Industry Business Forum (IBF) is de tweejaarlijkse "hoogmis" voor technologiebedrijven met interesse voor het ITER-project, het grootste en meest futuristische energietechnologieproject ter wereld.

IBF 2019  biedt een "booth exhibition" met interessante technologiebedrijven, maar ook B2B-uiteenzettingen over de belangrijkste lopende en toekomstige ITER-aanbestedingen en, voorafgaand aan de eigenlijke opening van het Forum, een bezoek aan de ITER-werf in Cadarache of enkele bezoeken aan Zuid-Franse technologiecentra. 

Klik hier voor alle praktische informatie en het programma

Wat is ITER?

Het ITER-project betreft de bouw van een fusiereactor in Frankrijk, in een samenwerking van Europa met Rusland, de VS, India, China, Zuid-Korea en Japan. Ongeveer 40% van de aanbestedingen zijn voorbehouden voor Europese bedrijven en de resterende zes keer 10% van de investeringen gaat naar resp. Amerikaanse, Chinese, Russische, Zuid-Koreaanse, Indiase en Japanse bedrijven.

De ITER-reactor is de eerste energiereactor ter wereld die, op basis van kernfusiereacties van waterstofatomen op 150 miljoen graden, 10 keer méér energie uit de machine zal halen dan deze voor zijn werking nodig heeft.

ITER moet het ultieme bewijs leveren dat kernfusie kan gebruikt worden als duurzame low carbon energiebron, zonder de nadelen van splijtingsreactoren.

Bekijk hier foto's van de bouw van de reactor

Waarom deelnemen aan IBF 2019?

Nadat de voorbije jaren de grote ITER-contracten zijn getekend (vaak enkele honderden miljoenen euro per contract) met grote internationale industriële consortia, komt er tijdens de huidige bouw- en uitvoeringsfase een golf van opportuniteiten aan voor diverse technologiebedrijven, die als onderaannemer steun kunnen verlenen aan het project met technologische uitrusting, diensten en competenties in een veelheid van domeinen: speciale materialen, fabricage- en bevestigingsmethodes, precisie-onderdelen, software modelisatie, op maat gemaakte componenten of serieproducten, engineering, robotica, machinebouw, meettechnieken, diagnostica, etc. Elke denkbare technologie wordt gebruikt in ITER.

Een groot voordeel voor deelname of interesse in het ITER-project is het feit dat het ITER-ecosysteem zeer interessante contacten biedt in die veelheid van uiteenlopende technologiedomeinen.

Belgische voorbeelden

Enkele voorbeelden van Belgische bedrijven die al in ITER actief waren en/of zijn de Agoria-leden Sarens, HTMS, MAGICS, Vincotte, Mayekawa, Ateliers de la Meuse, maar ook AVT Europe, Dufour, of technologische instellingen als het Centre Spatiale de Liège (CSL) , het plasmafysica-instituut IPP in Brussel en het SCK-CEN in Mol.  

Herlees ook dit eerdere AOL-bericht: Welke Belgische hightech competenties in het ITER-kernfusieproject?

Hoever staat de bouw van de ITER-reactor?

Met deze 3D-video krijgt men een goed idee van de huidige vorderingen in de bouw van de enorme ITER-infrastructuur (een investering van méér dan 18 miljard euro).

Praktische informatie

Meer weten over uw mogelijke deelname aan ITER of een (eerste) kennismaking ermee via het ITER industrie-event op IBF 2019 in Antibes? Surf dan naar het Iter Business Forum.

Of contacteer Christian Dierick, Agoria-expert, ITER Industry Liaison Officer Belgium,
Iterbelgium coördinator &  Big Science Belgium coordinator:
T. +32 2 706 79 55
M. +32 485 91 46 75
www.iterbelgium.be