Welke zijn, op basis van uw ervaring, de producten en diensten die prioritair op hun veiligheid zouden moeten worden gecontroleerd?


Elk jaar moeten de Europese lidstaten in het kader van Europese verplichtingen (verordening 765/2008) informatie verstrekken over hun controlecampagnes. De FOD Economie vernieuwt elk jaar zijn programma en biedt zo de mogelijkheid om prioriteiten op te stellen van sectoren waarin er nood zou blijken aan verscherpte controles. Momenteel raadpleegt de overheid haar stakeholders met het oog op de identificatie van prioritaire domeinen.

De FOD Economie, Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, zal alle voorstellen onderzoeken en wegen op basis van objectieve criteria en hieruit een controleplan afleiden dat in 2021 en de daaropvolgende jaren zal worden uitgevoerd.

De Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid is bevoegd voor de veiligheid van consumentenproducten en producten voor professioneel gebruik, zoals machines, liften, drukapparatuur, persoonlijke beschermingsmiddelen, ….

Bezorg uw eventuele voorstellen van producten en diensten die prioritair zouden moeten worden gecontroleerd op hun veiligheid, samen met een korte motivering van uw voorstel, voor 26 september 2020 aan Marc Cumps (marc.cumps@agoria.be).

Lees ook: