Hoewel het programma van de volgende Commissie nog moet worden vastgelegd en voorgesteld, zoomen we toch alvast al even in op de beleidslijnen die Ursula von der Leyen in het Europees Parlement heeft aangegeven.


Ursula von der Leyen, die op dinsdag 16 juli door het Europees Parlement werd verkozen tot voorzitter van de Europese Commissie, zal haar functie in oktober opnemen. Zij kan nu met de lidstaten werken aan de samenstelling van de Commissie en de verdeling van de bevoegdheden.

Het programma van de nieuwe Commissie moet nog worden vastgelegd en voorgesteld, maar het is interessant om terug te komen op de 'political guidelines' die mevr. von der Leyen in het Europees Parlement heeft aangegeven. Die prioriteiten worden gebundeld in zes grote ambities: 

 •  A European Green Deal
 • An economy that works for people
 • A Europe fit for the digital age
 • Protecting our European way of life
 • A stronger Europe in the world
 • A new push for European democracy

Het 24 pagina's tellende document bevat heel wat belangrijke punten voor de technologische industrie.

Zonder exhaustief te willen zijn, merken we de volgende elementen op:

"Von der Leyen zal binnen de eerste honderd dagen van haar mandaat een Europese Green Deal voorstellen. Het zal met name de eerste Europese klimaatwet zijn waarin de doelstelling van klimaatneutraliteit in 2050 wordt vastgelegd. Ze zal een koolstofbelasting aan de grens invoeren om koolstoflekkage te voorkomen."

 • Om de verandering te ondersteunen, zal ze haar plan voor een toekomstgerichte economie voorstellen, een nieuwe industriële strategie.
 • Ze zal een actieplan presenteren om de Europese pijler van sociale rechten ten volle te implementeren en een juridisch instrument voorstellen om iedere werknemer in de Unie een billijk minimumloon te garanderen.
 • Ze verdedigt fiscale billijkheid – zowel voor 'fysieke' als voor digitale ondernemingen – en zal een prioriteit maken van de fiscaliteit van de technologiereuzen.
 • Binnen de eerste honderd dagen van haar mandaat zal von der Leyen wetgeving voorstellen met het oog op een gecoördineerde Europese aanpak wat betreft de menselijke en ethische implicaties van artificiële intelligentie. Dat moet het ook mogelijk maken om te onderzoeken hoe we big data kunnen gebruiken voor innovaties die rijkdom creëren voor onze maatschappij en onze ondernemingen. Investeringen in AI zullen prioritair zijn via een meerjarenkaderprogramma en frequentere publiek-private partnerships.
 • "Europa legt al normen vast op het gebied van telecommunicatie. Het is tijd om dat succes te herhalen en gemeenschappelijke normen uit te werken voor onze 5G-netwerken. Het is misschien te laat om hyperscalers te reproduceren, maar er is wel nog tijd om technologische soevereiniteit te bereiken op bepaalde kritieke technologiedomeinen. Om de weg voor de volgende generatie hyperscalers vrij te maken, zullen we investeren in blockchain, high-performance computing, quantum computing, algoritmen en tools om data te delen en te gebruiken. Samen zullen we normen definiëren voor die nieuwe generatie technologieën die de wereldwijde norm zullen worden."
 • Met een nieuwe wet op de digitale diensten – Digital Service Act – zullen de regels inzake aansprakelijkheid en veiligheid die van toepassing zijn voor digitale platforms, diensten en producten worden verbeterd en zal de laatste hand worden gelegd aan de digitale eengemaakte markt – Digital Single Market.
 • Er zal een Joint Cyber Unit worden opgericht om sneller informatie over cybernetische kwesties te delen en een betere bescherming te bieden.
 • De Europese Commissie zal volledig worden gedigitaliseerd, waarmee het voorbeeld zal worden gegeven op het vlak van digitalisering van overheidsdiensten.
 • Het actieplan van de EU voor digitaal onderwijs – Digital Education Action Plan – zal worden bijgewerkt.