Onze organisatiestructuur is opgebouwd rond expertisecentra, market-teams, industry-teams en beleidscellen. Ontdek ze hier!


Expertisecentra

Doorgewinterde kennisexperten beantwoorden uw vragen over o.a. talent en arbeidsmarkt, innovatie, energie, milieu, sociaal-juridische thema's, welzijn op het werk, fiscaliteit, regelgeving en normalisatie.

Innovatie

Het expertisecentrum Innovatie beantwoordt alle vragen van bedrijven over innovatie en aanverwante thema's. Zijn experts leveren inspiratie en begeleiden de bedrijven bij het opzetten van innovatieprojecten.

Milieu

Het expertisecentrum Milieu ondersteunt de bedrijven bij de uitdagingen die het gevolg zijn van de steeds strengere milieureglementeringen en van de noodzaak om de milieu-impact van activiteiten steeds verder te beperken.

People & Organisation

Het expertisecentrum People & Organisation ondersteunt ondernemingen bij de ontwikkeling en de uitvoering van hun hr-activiteiten en doet dat vanuit onze expertisedomeinen: arbeidsmarkt, sociaal overleg, onderwijs en opleiding en reglementering.

Regelgeving & normen

Het expertisecentrum Regelgeving & Normalisatie verstrekt advies over algemene reglementering, technische regelgeving en normalisatie op gewestelijk, federaal, Europees en internationaal niveau.

Energie

Het expertisecentrum Energie ondersteunt de bedrijven bij hun streven naar meer energie-efficiëntie, terwijl het tegelijk ook bijdraagt tot de groeikansen van de technologische industrie.

Data & Statistical Services

Het expertisecentrum Data & Statistical Services richt zich op het aanbieden van informatie rond de economische evolutie in de sectoren en in de markten: omzet, productie, toegevoegde waarde, werkgelegenheid, export, investeringen. We maken financiële analyses en volgen de kosten en prijzen (inflatie, energieprijzen, grondstoffenprijzen, loonkosten,…).

Markten

De Market-teams van Agoria helpen u om uw aanbod op de markt te promoten, afzetmarkten voor uw producten of diensten te identificeren en duurzame partnerships te sluiten in België en het buitenland. Vandaag focussen we op de volgende markten: Building & Urban Development, Energy, Financial Services, Food & Beverage, Healthcare, Transport & Mobility, Machine Construction & Production Systems en Sports & Entertainment Events.

Healthcare Technology Club

De Healthcare Technology Club slaat de handen in elkaar met de Belgische bedrijven die specifieke producten, oplossingen en diensten produceren voor de medische wereld, zowel lokaal als internationaal. Het gaat dan voornamelijk om oplossingen die gelinkt zijn aan eHealth, elektro-medische toestellen, medische gebruiksgoederen of oplossingen voor sterilisatie en diagnose.

Building & Urban Development Technology Club

De Building & Urban Development Technology Club vertegenwoordigt de Belgische leveranciers van technologie, producten en diensten voor bouw- en infrastructuurprojecten. Dit team leidt bijv. het Smart Cities-project, d.i. een strategisch informatie- en adviesplatform m.b.t. trends en technologische oplossingen voor de slimme stad van de toekomst..

Financial Services Technology Club

De Financial Services Technology Club zet zich in voor de ondernemingen die gespecialiseerd zijn in IT-oplossingen specifiek voor de financiële markt: software voor e-banking of veilig betalen, authentificatiehardware …

Energy Technology Club

De Energy Technology Club biedt een ecosysteem voor ondernemingen die actief zijn op het domein van energiegerelateerde diensten en technologie, zowel voor de hernieuwbare- als de conventionele-energiesector.

Food & Beverage Technology Club

De Food & Beverage Technology Club ondersteunt de Belgische spelers op het domein van foodtechnologie (ontwerp en productie van uitrusting voor de voedingsindustrie, maatoplossingen voor de verwerking van voedingsmiddelen).

Transport & Mobility Technology Club

De Transport & Mobility Technology Club staat ten dienste van de ontwikkelaars, bouwers en leveranciers van producten, systemen en technologische oplossingen voor de transport- en mobiliteitsmarkt. De nadruk wordt in de eerste plaats gelegd op de automotive sector, goederenvervoer, openbaar vervoer, transportinfrastructuur en individuele mobiliteit.

Machine Construction & Production Systems Technology Club

De Machine Construction & Production Systems Technology Club brengt de Belgische technologiebedrijven samen die actief zijn in het ontwerp, de bouw en de toelevering van machines en onderdelen maar ook specifieke systemen en processen voor de bewerking of de productie van goederen (ook voor de landbouw).

Sports & Entertainment Technology Club

De Sports & Entertainment Technology Club verenigt de Belgische technologiebedrijven die actief zijn in de internationale sportwereld, en meer bepaald op het vlak van bouw, mediatechnologie, sportuitrusting, hostingoplossingen evenals toegangscontrole en beveiliging.

Industrieën

De Industry-teams van Agoria staan u bij met advies, tools, workshops en netwerkevents om de huidige en toekomstige strategische uitdagingen in uw bedrijfstak aan te gaan, ongeacht de sector: Aeronautics, Space, Security & Defence Industries; Building, Contracting & Technical Services Industries; Digital Industries; Manufacturing Industries; Materials Industries.

Aeronautics, Space, Security & Defence Industries

Aeronautics, Space, Security & Defence Industries verenigt de ondernemingen die actief zijn in de sectoren vliegtuigbouw, ruimtevaart en veiligheids- en defensietechnologie.

Building, Contracting & Technical Services Industries

Building Contracting & Technical Services Industries zet zich in voor de ondernemingen die actief zijn in de sector van de installatie, het onderhoud en de exploitatie van gebouwen, infrastructuur en industrie. Deze ondernemingen bieden producten, technieken en diensten aan die verband houden met deze sector.

Digital Industries

Digital Industries vertegenwoordigt tal van IT-gerichte ondernemingen. Deze bedrijven leveren producten, software, systemen, diensten of oplossingen voor de transmissie, de verwerking en het beheer van verschillende types informatie, met name beeld, geluid en data.

Manufacturing Industries

Manufacturing Industries spant zich in voor de ondernemingen die gespecialiseerd zijn in de productie en de toelevering van producten, diensten en oplossingen voor de maakindustrie, in het bijzonder transportoplossingen en intelligente voertuigen evenals productiesystemen.

Materials Industries

 Materials Industries ondersteunt de producenten van non-ferrometalen, gieterijen en fabrikanten van metaalproducten, kunststoffen en composieten, maar ook ondernemingen die mechanische assembly's toeleveren.

Telecom Industries

Telecom Industries groepeert netwerkbeheerders en telecomdiensten die actief zijn op de Belgische markt.

Beleidscellen

Ervaren beleidscellen behartigen tegelijkertijd uw belangen op alle politieke beleidsniveaus.

Federaal

Op het federaal niveau spitsen de prioritaire thema's van onze acties zich toe op de loonkost, competitiviteit en de exportfinanciering.

Agoria Vlaanderen

In Vlaanderen verdedigt Agoria Vlaanderen een efficiënt industriebeleid, de ontwikkeling van technologische talenten en de ondersteuning van industriële innovatie.

Agoria Brussel

In Brussel is mobiliteit het stokpaardje van Agoria Brussel, maar ook de promotie van bepaalde talenten en de 'smart city'.

Agoria Wallonie

In Wallonië centraliseert Agoria Wallonië zijn inspanningen op kostenbeheersing, innovatie (product, business, proces), samenwerking met de onderwijswereld (voornamelijk alternerend leren) en de strijd tegen het tekort van technologisch/technisch geschoold personeel.

Europa

De gevolgde thema's op Europees niveau zijn dan weer de interne markt (vrij verkeer van goederen en diensten, digitale interne markt, verkeer van werknemers), de circulaire economie, energiebeleid, innovatieprogramma's en buitenlandse handel.