Het Agoria Smart Cities project wordt aangestuurd door een Agoria Smart Cities Comité waar enkel leden zich kandidaat kunnen stellen. Hiervoor worden driejaarlijkse verkiezingen georganiseerd. Het huidige Comité loopt van 2016 tot 2018. Daarnaast zijn vier smart cities werkgroepen actief, zijnde

 • smart building & district
 • smart mobility & logistics
 • smart energy
 • smart digital communication & infrastructure

  • De voorwaarden voor deelname aan de vier werkgroepen:

   • Agoria-leden kunnen gratis aan het Smart Cities-project deelnemen. Deze dienstverlening is inbegrepen in de Agoria-lidmaatschapsbijdrage.
   • Bedrijven die tot de technologische industrie behoren maar nog geen lid zijn van Agoria kunnen enkel aan het Smart Cities-project deelnemen indien ze lid worden van Agoria.
   • Bedrijven buiten de technologische industrie (= niet-aansluitbare bedrijven) alsook overheidsbedrijven betalen een jaarlijkse bijdrage. Bij interesse, gelieve contact te nemen met ingrid.reynaert@agoria.be.

    

   Het grote jaarlijkse Agoria Smart Cities Forum & Award is toegankelijk voor iedereen en betalend. Agoria-leden en de leden van de Agoria Smart Cities Community kunnen deelnemen aan gereduceerd tarief. Ook worden formules aangeboden voor het nemen van een stand.