De eerste draftrapporten van de voorbereidende studie voor het werkplan identificeren de te analyseren productgroepen en horizontale initiatieven voor eventuele toekomstige implementatiemaatregelen.


Momenteel loopt er een voorbereidende studie met als doel de Europese Commissie bij de staan bij de voorbereiding van het ecodesign- en energielabelingwerkplan 2020-2024, in het kader van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp 2009/125/EC en de verordening inzake energie-etikettering (EU)2017/1369. De studie van het werkplan is de eerste stap in een proces dat gericht is op de publicatie van uitvoeringsmaatregelen en -besluiten in het kader van de vermelde wetgevingen. 

De studie, die naar verwachting in december 2020 klaar zal zijn, omvat de volgende vier taken:

  • Taak 1: Achtergrond, methodologie en raadpleging van belanghebbenden
  • Taak 2: Identificatie van productgroepen en horizontale initiatieven
  • Taak 3: Voorlopige analyse van productgroepen en horizontale initiatieven
  • Taak 4: Meer gedetailleerde analyse van productgroepen en horizontale initiatieven

Eerste draft versies van de rapporten voor de taken 2 en 3 zijn al gepubliceerd, en geven – zoals te zien in tabel 1 hieronder - een indicatie van de productgroepen en horizontale initiatieven die geanalyseerd zullen worden.

Alle documenten van deze studie zijn hier beschikbaar. Door u te registreren op deze website, ontvangt u via e-mail berichten over updates van deze studie, zoals gepubliceerde rapporten en uitnodigingen voor stakeholdersvergaderingen.