Vrijdag 22 maart heeft de Vlaamse regering het impulsprogramma rond artificiële intelligentie (AI) en cybersecurity (CS) goedgekeurd. Dit programma valt onder de bevoegdheid van Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters. Voor AI betekent dit een jaarlijkse investering van 32 miljoen euro en voor CS 20 miljoen euro. Agoria ondersteunt dit initiatief ten volle. Bedrijven zullen, zowel individueel als in groep, gemakkelijker toegang krijgen tot expertise en know-how ter zake en gestimuleerd worden om innovatie-experimenten op te zetten. Het doel is een snellere vraaggedreven adoptie van deze nieuwe technologieën door onze industrie.


Gezamenlijke visie en strategie

Peter Demuynck, Algemeen Directeur Agoria Vlaanderen, vindt het alvast bijzonder positief dat dankzij dit impulsprogramma zowel het beleid, de kennisinstellingen als de bedrijven samengebracht zijn om een gezamenlijke visie en strategie uit te tekenen rond AI en CS. "Dankzij dit impulsprogramma worden alle betrokken actoren ook gestimuleerd om nog meer samen te werken", aldus Peter Demuynck. "Bovendien onderlijnt dit programma ook de noodzaak om de Vlaamse innovatie middelen in de toekomst nog meer vraaggestuurd in te zetten, d.w.z. gekoppeld aan de noden uit de bedrijfswereld. Een gelijkaardige programma voor advanced manufacturing zou zeker even zinvol kunnen zijn."

Implementatie van nieuwe technologieën dankzij experimenten

Herman Derache, Head Center of Expertise Innovation bij Agoria en Managing Director van Sirris, "Experimenteren is vandaag namelijk ontzettend belangrijk, om op basis daarvan juiste keuzes te maken en nieuwe technologieën succesvol te integreren. 'Wat zou bij ons kunnen slagen' is een vraag die ieder bedrijf zich eigenlijk altijd moet stellen", benadrukt Derache. "En (kleine) experimenten zijn de perfecte aanpak om daar een passend en specifiek antwoord op te formuleren. Bovendien zijn kleine experimenten veel veiliger en minder risicovol dan ineens grote miljoeneninvesteringen die geen zekere uitkomst bieden." In het najaar zal VLAIO een aantal projectoproepen initiëren waarbij experimenteren door bedrijven, individueel en in groep, centraal zal staan.

Coöperatief onderzoek is een must

"Een vaststelling die we vorig jaar in Silicon Valley deden, is de bereidheid tot samenwerking", gaat Derache verder. "Er is een community waarin kleine en grote bedrijven graag kennis en ervaringen delen. Dat is bij ons ten dele zo: maakbedrijven werken hier graag samen als het over hun productieprocessen gaat, maar bij pakweg productinnovatie ligt dat vaak veel gevoeliger." Of die community-sfeer te vergelijken is met de ecosystemen waar minister Muyters in Vlaanderen op inzet? "Het is in elk geval de weg die we moéten inslaan. Samenwerken is een must, want de tijd dat grote innovaties door één bedrijf werden gerealiseerd, ligt achter ons. Nu moeten verschillende spelers – bedrijven, kennisinstellingen, lokale overheden,… – focussen op de thema's die voor hun innovatie cruciaal zijn en daar samen op werken om beter te worden. Op die manier moeten ze individueel minder investeren, spreiden ze het risico én boeken ze sneller resultaten. Wij geloven heel sterk in coöperatief en collectief onderzoek rond gemeenschappelijke problemen en innovatie, zowel op kleine schaal in een consortium als op grotere schaal, zijnde in een groep bedrijven met een gelijkaardige uitdaging, dus 'communities'.

Top strategisch basisonderzoek

Het top technologisch onderzoeksprogramma binnen het impulsprogramma van minister Muyters heeft een specifieke en gerichte ambitie, zoals beschreven hieronder. Het zal investeren in bestaande sterktes in Vlaanderen en streeft ernaar internationaal erkend te worden voor zijn resultaten en demonstraties. Het belangrijkste is dat het aan Vlaanderen en haar industrie een concurrentievoordeel biedt in een selectie van AI/CS-thema's. Dit moet leiden tot een duurzame leiderspositie voor Vlaanderen in de 4e industriële revolutie.

De onderzoeksactiviteiten moeten bijdragen tot:

  • het verzekeren van een duurzaam concurrentievoorsprong voor de Vlaamse industrie
  • het verzekeren van het internationale leiderschap en de aantrekkelijkheid van Vlaanderen voor toekomstige investeringen in geselecteerde AI-themas
  • het leveren van een bijdrage aan de state of the art in AI en CS
  • de invoering van baanbrekende technologieën, afkomstig van het programma, in toepassingen binnen Vlaamse bedrijven

Een werkgroep van onderzoekers en academici heeft de laatste maanden 4 programmalijnen opgezet en wenst de industriële relevantie hiervan te valideren. Deze validatie is een stap in de richting van de finale goedkeuring van het onderzoeksplan door de Vlaamse Regering. Wie graag meewerkt aan de validatie-workshops van de onderzoeksroadmap kan zich via volgende link inschrijven:

Informatie-sessies

Agoria zal in samenwerking met de andere stakeholders op meerdere evenementen informatie-sessies houden over de mogelijkheden tot participatie in de programma's. Meer info volgt binnenkort.