De eerste oproep van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten heeft twaalf innovatieve projecten opgeleverd. Drie projecten ondersteunen de uitrol van smart cities.


De uitdagingen waarop de twaalf projecten een antwoord willen bieden, lopen uiteen van de ontwikkeling van nieuwe meetinstrumenten en testsystemen, over de digitalisering van processen, tot en met het opzetten van vernieuwende financieringssystemen. Drie projecten ondersteunen de uitrol vanásmart cities.

Ge´ntegreerd Smart City Operating System voor Vlaanderen

Digipolis en de Stad Antwerpen ontwikkelden het ĹAntwerp City Platform as a Serviceĺ (ACPaaS), een technisch platform waarin generieke onderliggende IT-componenten (notificaties, online betalingen, digitale handtekeningen, profielbeheer, enz.) worden verzameld van de digitale platformen die via het burgerportaal A-stad gepersonaliseerde digitale dienstverlening en communicatie aanbieden. Via ACPaaS kunnen de generieke componenten van de specifieke platformen worden hergebruikt en hoeven ze niet telkens opnieuw te worden ontwikkeld of gekocht.

Met het project Open City Application Programming Interface (OCAPI) willen V-ICT-OR en Digipolis het lokale niveau overstijgen en de fundamenten van VlaVirGem realiseren op basis van de ervaring en componenten van ACPaaS, zodat elke Vlaamse gemeente of overheidsdienst toepassingen kan bouwen op een gemeenschappelijk PaaS en toch zijn eigenheid kan behouden. Streefdoel is een ge´ntegreerd Smart City Operating System, dat modulair (en dus duurzaam) is opgebouwd uit herbruikbare componenten en dat het mogelijk maakt om sneller (en dus goedkoper) applicaties te ontwikkelen.

Gedragen duurzaam straatlicht

In 2014 ondertekende de Stad Halle het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie. De stad wil dan ook actief werk maken van de klimaatdoelstellingen om minstens 20% energie en CO2 teábesparen tegen 2020 en vervolgens te werken naar klimaatneutraliteit. De twee grote energieverbruikers binnen de stad zijn de eigen stedelijke gebouwen en de openbare verlichting.

Het doel van het project is om een dienstencontract uit te werken voor de aankoop van straatlicht volgens de principes van de circulaire economie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van lokaal geproduceerde energie, gedragen en gefinancierd via burgerparticipatie. De ambitie is dit dienstencontract uit te rollen in de Vlaamse steden en gemeenten, teneinde bij te dragen tot het behalen van de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant 2020.

Ruimtelijke overheidsprojecten in Augmented en Virtual Reality

Burgers voelen zich niet altijd tijdig en voldoende ge´nformeerd over ruimtelijke projecten van de overheid. Onzekerheid over de impact van het voorgestelde plan roept meermaals weerstand op. Dat kan de uitvoering van het project ernstig vertragen of zelfs verhinderen. Grootschalige wegenwerken, stadsontwikkelingsprojecten, natuurinrichtingen zijn niet gemakkelijk op papier of in 2D-beelden te vatten. Technische plannen zijn volledig, maar voor het grote publiek moeilijk te vatten. Maquettes zijn duur en staan niet open voor feedback en aanpassingen.

Met de nieuwste technieken van Augmented en Virtual Reality (AR en VR) kan de burger letterlijk Ýn het ontwerp stappen en de toekomstplannen virtueel zien, horen en beleven. Bovendien biedt o.a. tracking van reacties en beweging tijdens deze beleving mogelijkheden om intu´tief feedback te geven en te verzamelen. Zo kunnen deze belevingen tot nuttige input leiden voor het beleid en de beleidsinitiatieven tijdig bijsturen. De projectaanvragers willen de mogelijke bijdrage van AR en VR op weg naar een beter participatief beleid uittesten in een eerste projectgebied.

Nu inschrijven voor Smart City Awards 2018!

Agoria reikt opá1 maart 2018 opnieuw de jaarlijkse Smart City Awards 2018 uit. Wilt u als stads- of gemeentebestuur uw projecten in de kijker zetten? Grijp dan nu uw kans: de inschrijvingen zijn geopend! Meer informatie en filmpjes over de winnaars van 2017 vindt u op www.smartcityawards.be.