Op vrijdag 18 september 2020 heeft op het kabinet van Vlaams Minister-President Jan Jambon de eerste bijeenkomst plaatsgevonden van het Vlaams Industrieforum. Aan de bijeenkomst namen, behalve voorzitter Jambon en co-voorzitter Minister Hilde Crevits, ook de Ministers Bart Somers, Ben Weyts en Zuhal Demir, en vertegenwoordigers van de vier belangrijkste industriefederaties (Agoria, essenscia, Fedustria en Fevia) deel.


Deze startbijeenkomst had normaal al op 13 maart moeten plaatsvinden, maar werd op de valreep geannuleerd vanwege de uitbraak van de COVID-pandemie.

Bedoeling van het gloednieuwe Vlaams Industrieforum is de wisselwerking tussen de Vlaamse regering en de industriefederaties te stimuleren, om zo de Vlaamse industrie alle toekomstkansen te geven. De oprichting van Industrieforum dat vanaf nu twee keer per jaar zal samenkomen, was al opgenomen in het Vlaams regeerakkoord.

“Dit initiatief gaat dus veel verder, dieper en is structureler dan de acute aanpak van de COVID-crisis, al zal een structurele relance na de COVID-crisis vanzelfsprekend een belangrijk thema zijn en blijven”, zei Minister-President Jan Jambon: “Zowel economisch als maatschappelijk legt Vlaanderen de lat hoog en mikken we op de top van Europa. De industriële sector is van bijzonder belang voor onze Vlaamse welvaart en is een krachtige motor van groei voor onze economie.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: “De industrie is met 76% innoverende bedrijven de motor achter Onderzoek & Ontwikkeling en welvaartscreatie in Vlaanderen.  Een partnerschap tussen de industriefederaties en de Vlaamse regering moet de sleutel vormen voor een relance die ons bij een duurzame, digitale en veerkrachtige economie brengt. Samen gaan we ook voor meer STEM-profielen.  We moeten daarom afspraken maken om tijdelijke werkloosheid om te zetten in intersectorale arbeidsmobiliteit." 

Tijdens de startbijeenkomst werd het oprichtingscharter door de deelnemers aan het Industrieforum plechtig ondertekend. Dit charter omvat de belangrijkste doelstellingen en principes van het Industrieforum. Hieronder vindt u de volledige tekst: 

Vlaanderen, industriële topregio in Europa

De Vlaamse regering en de industriefederaties delen de ambitie om van Vlaanderen een Europese topregio te maken, naar het voorbeeld van enkele Scandinavische landen. De competitiviteit van de industrie in Vlaanderen, toonaangevend op het vlak van de inzet van arbeid, innovatie en export, zal daarvoor een belangrijke hefboom zijn. De industrie heeft een belangrijke rol te spelen in de groei en welvaart van Vlaanderen: de industriële sectoren staan in voor 19% van de toegevoegde waarde, 79% van de O&O-uitgaven, 58% van de export, 30% van de omzet en 16% van de totale tewerkstelling in Vlaanderen. De innovatiekracht van de Vlaamse industrie draagt  ook bij aan een verhoging van de werkzaamheidsgraad, betere levenskwaliteit en levert duurzame oplossingen voor tal van maatschappelijke uitdagingen, in Vlaanderen maar ook daarbuiten. 

De Vlaamse Regering en de vier industriefederaties Agoria Vlaanderen, essenscia Vlaanderen, Fedustria Vlaanderen en Fevia Vlaanderen zijn ervan overtuigd dat de concurrentiekracht van kleine en grote bedrijven in alle industriële sectoren een garantie betekent voor de welvaartsontwikkeling in gans Vlaanderen. De industrie is de levensader van onze exportgedreven economie. Dit wordt ook beklemtoond in het Vlaams Regeerakkoord 2019 – 2024, met als engagement van de Vlaamse Regering een integraal Vlaams industriebeleid te voeren om de industrie de beste toekomstkansen te geven en de concurrentiekracht en productiviteitsgroei van de Vlaamse economie te versterken.

De Vlaamse regering besliste in dat kader om hiervoor een Vlaams Industrieforum op te richten waar de minister-president in co-voorzitterschap met de minister van Werk, Economie en Innovatie en de inhoudelijk bevoegde ministers het industrieel beleid overleggen met de belangrijkste industriefederaties:

De bevoegde ministers van de Vlaamse Regering:

 • Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken en voorzitter van het Industrieforum: Jan Jambon
 • Viceminister-president van de Vlaamse Regering en minister van Werk, Economie en Innovatie en co-voorzitter van het Industrieforum: Hilde Crevits
 • Viceminister-president van de Vlaamse Regering: Bart Somers
 • Viceminister-president van de Vlaamse Regering en minister van Onderwijs: Ben Weyts
 • Minister van Omgeving en Energie: Zuhal Demir 

De voorzitters en de directeurs van de industriële sectorfederaties:

 • Agoria Vlaanderen, technologische industrie
 • essenscia Vlaanderen, chemie, kunststoffen en life sciences
 • Fedustria Vlaanderen, textiel, hout, meubel
 • Fevia Vlaanderen, voeding

In het kader van het Vlaams Industrieforum worden volgende engagementen aangegaan:

 • De Vlaamse Regering en de industriefederaties bundelen de krachten om in een gestructureerde dialoog de prioritaire beleidsmaatregelen voor de Vlaamse industrie te identificeren en te implementeren. Dit vormt de basis voor een gezamenlijk toekomstproject waarmee zij bij de Vlaming een maatschappelijk draagvlak creëren voor een ambitieus industrieel beleid voor meer innovatie, meer duurzaamheid, meer toegevoegde waarde en meer en meer werkbare jobs.

 • De Vlaamse Regering en de industriefederaties engageren zich om tijdens de legislatuur 2019 – 2024 twee keer per jaar samen te komen om de beleidsmaatregelen die belangrijk zijn voor de Vlaamse industrie, te bespreken en te evalueren. De inhoudelijk bevoegde ministers engageren zich om met de industriefederaties de uitdagingen nader te overleggen en de concretisering van maatregelen voor te bereiden.

 • De Vlaamse Regering zal ook de betrokkenheid van de Vlaamse Sociale Partners garanderen door regelmatig te rapporteren over de werkzaamheden van het industrieforum in het VESOC.

 • De Vlaamse Regering en de industriefederaties zullen volgende relevante thema’s bespreken op het Vlaams Industrieforum, die naar gelang de actualiteit en de noodzaak bijgesteld kunnen worden. Daarbij wordt ook ingespeeld op Europese beleidskaders voor een industriebeleid:

  - Arbeidsmarkt en talent
  - Innovatie
  - Competitiviteit en gelijk speelveld
  - Internationalisering
  - Transitie naar een circulaire, duurzame en gedigitaliseerde industrie.