Een werkgever gevestigd in het Vlaams Gewest kan aanvragen tot terugbetaling inzake educatief verlof ten vroegste indienen na het einde van het schooljaar en dit voor alle werknemers die educatief verlof opnemen in één enkele aanvraag.


De aanvragen tot terugbetaling voor het schooljaar 2016-2017 moeten ten laatste op 31 december 2017 per post ingediend zijn.

Opgelet: de termijn voor het indienen van de aanvraag wordt strikt nageleefd. De postdatum is bepalend. 

Het onderwerp behandeld in dit artikel is een gewestbevoegdheid. Voor de regelgeving in de andere gewesten, kan u de desbetreffende artikels consulteren via de AZ-index in het Frans voor het Waals gewest, en in het Nederlands of het Frans voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de "first points of contact" in uw regio:

  • Antwerpen-Limburg
  • Brussel - Brabant
  • Oost- en West-Vlaanderen