Overschakelen op een circulaire bedrijfsstrategie is complex en vraagt tijd en investeringen. Wij geven u vijf redenen om er toch mee bezig te zijn. 


Kom op 21 november naar de Circular Economy Day Belgium in Brussel. U gaat gegarandeerd naar huis met minstens één concrete circulaire oplossing om uw business te boosten. Reserveer vandaag nog uw plaats.

1. Ecologische voetafdruk verkleinen

 De gangbare ‘take-make-dispose’ aanpak maakt in een circulaire ecoonomie plaats voor een model waarin het opnieuw gebruiken van producten en grondstoffen centraal staat. Hierdoor besparen we op kostbare grondstoffen en verminderen we onze CO2-uitstoot.

2. Kosten minimaliseren

Wist u dat voor een gemiddeld technologiebedrijf materiaalkosten tussen 50 en 60% van de totaalkosten uitmaken en dat gemiddeld 18% van de aangekochte grondstoffen uiteindelijk niet in een verkoopbaar product terecht komt. Het verlies aan grondstoffen met 10% terugdringen, levert gemiddeld 2% meer winst op. Dit kan door meer en beter afvalstromen te recycleren en ze opnieuw te gebruiken als grondstof, maar bijvoorbeeld ook door bij het ontwerp van producten en onderdelen zo weinig mogelijk grondstoffen in te zetten.

3. Innovatie bevorderen

Circulair ondernemen zet u ertoe aan uw business model en product te herdenken en nieuwe partnerschappen aan te gaan. In nieuwe verdienmodellen gaan consumenten en bedrijven bijvoorbeeld betalen voor het gebruik van een product of machine in plaats van voor het bezit ervan. De band tussen producent en klant wordt sterker wanneer een product op die manier als dienst wordt verhandeld. U kan als aanbieder beter inspelen op de vraag én bijkomende dienstverlening ontwikkelen. Er ontstaat ook een stimulans om het ontwerp van uw product te optimaliseren. U gaat producten doordachter ontwerpen, al dan niet met behulp van de laatste Internet of Things systemen, zodat ze langer meegaan, een laag verbruik hebben, gemakkelijk up te graden en herstellen zijn, en de onderdelen of basismaterialen ervan herinzetbaar zijn. Dit creëert een win-win voor zowel de producent als de klant.

4. Een antwoord bieden op veranderende klantenwensen

De moderne consument hecht belang aan authentieke en duurzame producten en maakt meer en meer gebruik van een product zonder het zelf te hoeven hebben. Diensten en producten moeten gepersonaliseerd zijn en ‘convenience’ is de nieuwe norm. Ook bedrijven willen zich focussen op hun core business en ontzorgd worden. Ze willen bijvoorbeeld perslucht gebruiken, maar zonder te hoeven investeren in een luchtcompressor of zonder in te moeten staan voor het onderhoud of de reparatie ervan. Overheden en steden, met hun aankopen goed voor meer dan 15% van het BBP, hechten in toenemende mate belang aan duurzaam aankopen. Als ondernemer kan u maar beter uw aanbod afstemmen op deze nieuwe trends.

5. Proactief inspelen op Europees en Belgisch beleid

De circulaire economie heeft de aandacht van beleidsmakers op alle niveaus gevangen en dat zal steeds zichtbaarder worden in de wetgeving. Targets voor selectieve inzameling en recyclage worden verscherpt. Er zijn eco-design regels in ontwikkeling met als bedoeling de materiaal-efficiëntie van producten te verhogen. Men bezint zich over het introduceren van doelstellingen voor hergebruik. Wie erin slaagt te anticiperen op deze reglementering in opmaak, heeft een competitief voordeel.