Woensdagavond verscheen het Ministerieel Besluit van 28 oktober in het Staatsblad. Dit besluit verstrengt een aantal coronamaatregelen voor heel het land.


Het nieuw Ministerieel Besluit vervroegt daarmee de maatregelen die de Vlaamse regering nam en die zouden ingaan op 30 oktober: de verstrenging gaat immers al op 29 oktober in. 

Heeft dit Besluit impact op de werkgevers in onze sectoren? Niet meteen: naast de bestaande principes van de sanitaire maatregelen in de onderneming  worden de bestaande maatregelen bevestigd. Het gaat hier in de eerste plaats om het primaat van het telewerk.

Telewerk moet de regel zijn: tenzij het echt niet anders kan, zal het werk middels telewerk worden georganiseerd (lees ook ons artikel 'Telewerk als norm(aal)'), wat ook de dringende oproep van Agoria is aan onze bedrijven.

De  reeds bestaande  ‘avondklok’ (inclusief de uitzonderingen voor woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen) waarvan de duur eerder verruimd werd in Brussel en Wallonië  (‘avondklok’ tussen 22 en 6 uur; voor Vlaanderen blijft deze tussen 0 en 5 uur) en de regels voor verplaatsingen (privé en professioneel) naar en vanuit België worden herhaald. 

Raadpleeg onze corona-FAQ voor meer informatie.

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de "first points of contact" in uw regio :

  • Antwerpen-Limburg
  • Brussel - Brabant
  • Oost- en West-Vlaanderen