Om een succesvolle digitalisering door te voeren, is het essentieel dat je medewerkers overtuigd en betrokken zijn. Zij moeten namelijk de nieuwe manier van werken omarmen. Hier verschijnt changemanagement op het toneel. Tijdens een interactief webinar in de Digital Connect Week licht Robrecht Janssens, Expert Labour Organisation bij Agoria, de principes van changemanagement toe en geeft hij concrete tips en praktijkvoorbeelden. Als opwarmer verklapt hij hier alvast de drie grootste valkuilen van changemanagement.


Digital Connect Week 2020

De Digital Connect Week van Agoria brengt alle bedrijven samen die digitale technologie effectiever willen inzetten of een digitaal aanbod hebben. Een van de thematracks is toegespitst op de principes van changemanagement, geïllustreerd aan de hand van concrete tips en getuigenissen door 2 bedrijven.

Voor je comfort en veiligheid is het hele event 'fully digital':  schrijf je meteen in!

Changemanagement is de manier om met veranderingen aan de structuur of de werkwijze van een bedrijf om te gaan en een transformatie met succes door te voeren. Om alle medewerkers mee aan boord te krijgen in een nieuwe manier van werken, is het noodzakelijk dat zij overtuigd zijn van het nut en belang ervan, en dat ze bereid zijn om hun manier van werken ook effectief aan te passen. 

Robrecht Janssens: “Changemanagement speelt een belangrijke rol bij digitalisering. Een analoge werkwijze digitaliseren is een typisch voorbeeld van een ingrijpende verandering voor de betrokken medewerkers. ‘Het nieuwe ERP-systeem’ is dé klassieker onder de digitaliseringsprojecten waar changemanagement kan helpen om de transformatie vlot te doorlopen.” 

Valkuil 1: de verandering alleen met projectmanagement aansturen

Een veelvoorkomende fout: een digitaliseringstraject wordt louter vanuit projectmanagement benaderd. Robrecht Janssens: “Projectmanagement focus zich op timing, projectvereisten, plan van aanpak enzovoort. Maar zodra je een verandering in het gedrag of de werkwijze van je medewerkers verwacht, komt daarbovenop changemanagement in beeld. Vaak vraagt digitalisering een combinatie van beide. Om mensen te overtuigen heb je immers soft skills en aandacht voor medewerkers nodig. Daar komen de principes van changemanagement van pas.” 

"Zodra je een verandering in het gedrag of de werkwijze van je medewerkers verwacht, komt changemanagement in beeld."

Robrecht Janssens, Agoria

Valkuil 2: medewerkers te laat of niet betrekken bij het proces

Eén van de basisprincipes is dat je de medewerkers die impact ondervinden van het project betrekt bij het bepalen van de nieuwe werkwijze. “Stel je mensen voor voldongen feiten, dan bots je onvermijdelijk op weerstand. Een grote verandering van bovenaf doorvoeren kan je medewerkers het gevoel geven dat de manier van werken die zij gewoon zijn – en waar ze deel van uitmaken – niet goed genoeg is.” 

“Maak daarom de langetermijnstrategie duidelijk: waar wil je als organisatie naartoe, hoe zal de verandering daarbij helpen en welke rol zullen de medewerkers spelen? Vraag je teams wat hun noden en verwachtingen zijn. Door je toekomstvisie mee op hun input te baseren, komt de verandering ook van binnenuit en zal ze breed worden gedragen.” 

"Stel je mensen voor voldongen feiten, dan bots je onvermijdelijk op weerstand."

Robrecht Janssens, Agoria 

Valkuil 3: niet openstaan voor bijsturing

“Elk veranderingstraject staat of valt met de flexibiliteit om onderweg bij te sturen. Heel wat factoren kunnen de koers immers doen wijzigen: mensen, teams, behoeften en verwachtingen kunnen onverwacht veranderen in de loop van het project. Daarom is het cruciaal om marge te voorzien en effectief open te staan voor bijsturing.” 

Hoe je dat vooraf vastgelegde traject – typisch voor projectmanagement – verzoent met de flexibiliteit van changemanagement? “Met een uitgebreide testfase: splits het project op in kleine delen die iedereen kan testen. Piloteer, verzamel feedback en ga vervolgens over naar het volgende deel. Zo creëer je open en korte communicatielijnen tussen ontwikkelaars en eindgebruikers. De tussenstappen laten het team toe om mee het eindresultaat te bepalen."