Voortaan vertegenwoordigt Pascal De Langhe, de CEO van de Belgische verlichtingsfabrikant ETAP Lighting, de Belgische ondernemingen uit de Agoria-bedrijfsgroep Verlichting binnen de Europese belangenorganisatie LightingEurope. We overlopen met hem de topics waarrond hij de komende jaren zal werken. 

LightingEurope telt heel wat werkgroepen, waarin experten uit bedrijven samen actuele verlichtingsthema’s bestuderen. Op basis van die research formuleert de raad van bestuur van de organisatie standpunten, gericht aan de Europese beleidsmakers. 

Sinds eind maart maakt ook Pascal De Langhe, CEO van ETAP Lighting, deel uit van de board van LightingEurope, waar hij Agoria vertegenwoordigt. “Zo krijgen de Belgische spelers een stem op Europees niveau”, vertelt hij, “en houden ze de vinger aan de pols van internationale trends in de sector.” 

Rond welke thema's zult u bij LightingEurope zoal werken? Ongetwijfeld duurzaamheid?

Pascal De Langhe: “Inderdaad. Europa wil de energieperformantie van gebouwen verder verhogen. Volgens ons maakt een doordachte aanpak van de verlichting daarbij een groot verschil. Daarom pleiten we er bij de Europese politici voor dat elke bouwofferte vergezeld wordt van een efficiënt verlichtingsplan.

Daarnaast helpen we ook criteria op te stellen voor groene straatverlichting. Tegelijkertijd stimuleren we de volledige overstap naar de ledverlichtingstechnologie, die nog altijd energiezuiniger wordt. Bovendien willen we de levensduur van verlichting verlengen en deze beter recycleerbaar maken.” 

Ledverlichting en digitalisering maken ook intelligente verlichting mogelijk?

Pascal De Langhe: “Ja, ook daar focussen we op. Heel wat intelligente verlichtingssystemen worden mogelijk. Zoals kantoorlichten die pas ingeschakeld worden wanneer we ’s ochtends de parkeergarage inrijden. Of gangen die ’s nachts volgens verschillende patronen worden verlicht, zodat de bewaker zijn patrouilles varieert.

De vraag is wie het voortouw zal nemen bij de ontwikkeling van dergelijke intelligente systemen. Bedrijven als Google? Of de verlichtingsfabrikanten zelf? Die lijken me er het best voor geplaatst, gezien hun uitgebreide kennis van de verlichtingsapplicaties. Verschillende ondernemingen zijn er trouwens al volop mee bezig. Bijvoorbeeld het Belgische ETAP Lighting of Niko Group, en ook de leiders in de verlichtingsmarkt zoals een Philips en OSRAM.” 

Daarnaast promoten jullie human centric lighting?

Pascal De Langhe: “Hoe beter de verlichting, hoe actiever en productiever we zijn. Dat is wetenschappelijk bewezen. We pleiten dus voor verlichting die niet alleen energiezuinig is, maar die zich ook aanpast aan ons bioritme, voor een beter welzijn.

Straks kunnen we met onze smartphone bijvoorbeeld de lichtsterkte en zelfs –kleur in onze werk- en leefomgeving veranderen, volgens onze individuele wensen.” 

Is verlichting op maat te verzoenen met energie besparen?

Pascal De Langhe: “Samen met mijn collega’s willen we bij LightingEurope een beleid helpen vormen dat verlichting toelaat die comfortabel is én energie bespaart. Verlichting die aanpasbaar is aan individuele behoeften en die altijd binnen de juiste wettelijke normen blijft.”

Wie is Pascal De Langhe?

  • Pascal De Langhe studeerde in 1990 af als burgerlijk ingenieur. In 1994 behaalde hij een doctoraat in de toegepaste wetenschappen.

  • In 1994 gaat hij aan de slag bij telecombedrijf Alcatel. Daar evolueert hij naar de positie van Vice President binnen de divisie verantwoordelijk voor de toegangsnetwerken voor telecommunicatie.

  • Een dikke 10 jaar geleden ruilt hij Alcatel in voor ETAP Lighting, waar hij sinds mei 2016 CEO is.

 

Wilt u toetreden tot de bedrijfsgroep Verlichting? Contacteer Sylvie Sergeant op 02 706 79 57 of via Sylvie.Sergeant@agoria.be