Sedert 1 januari 2017 is het van RSZ-bijdragen vrijgestelde bedrag van een reeks geschenken die de werkgever in bepaalde omstandigheden kan aanbieden, officieel verhoogd. De fiscus heeft ons geïnformeerd dat zij de verhoogde bedragen ook zal invoeren.


Sedert 1 januari 2017 gelden voor RSZ-doeleinden volgende verhogingen:

  • 1) Van 35 naar 40 euro voor de geschenken naar aanleiding van het Sinterklaasfeest, Kerstmis of Nieuwjaar (vermeerderd met 40,00 EUR voor elk kind ten laste);

  • 2) Van 105 naar 120 euro voor de geschenken voor een eervolle onderscheiding;

  • 3) Van 35 naar 40 euro per dienstjaar voor de geschenken voor een pensionering, evenals een verhoging van het minimum- en maximumbedrag van 105 en 875 euro naar 120 en 1.000* euro;

  • 4) Van 200 naar 245 euro voor geschenken ter gelegenheid van een huwelijk of van het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning. 

    Na verenigd aandringen door VBO, Agoria en Fedustria geeft de fiscus te kennen dat zij de hierboven vermelde bedragen ook zal toepassen. De nieuwe maximumbedragen treden voor fiscale doeleinden in werking voor de geschenken betaald of toegekend vanaf 01.01.2018.

Raadpleeg de circulaire 2018.C/125

*Het bedrag van 1.000 euro geldt enkel voor RSZ-doeleinden. In fiscaliteit bestaat er geen maximumgrens.