Veiligheids- en Defensieuitrusting

De bedrijvengroep Veiligheids- & Defensieuitrusting groepeert de bedrijven die actief zijn op het gebied van ontwerp, uitvoeringsengineering, productie, assemblage en onderhoud van zowel materiaal, componenten, (sub)systemen als systeemsoftware bestemd voor de veiligheidsdiensten en de krijgsmacht.

Kernactiviteiten

  • De bedrijvengroep vertegenwoordigt de leden op Europees niveau (Europese federatie ASD) en volgt het Europese beleid op inzake veiligheid- en defensiegerelateerde programma’s, alsook de programma’s zelf.
  • Ze informeert de leden over de relevante regelgeving, het subsidielandschap en gerelateerde overheidsacties.
  • Ze ondersteunt de leden bij hun business development door het verstrekken van relevante marktinformatie, het organiseren van acties/evenementen met de overheid – nationaal en internationaal (NATO) - als klant, het faciliteren van interacties met OEM die meedingen naar Belgische of NATO-contracten, het stimuleren van ontmoetingen met internationale delegaties tijdens economische missies of internationale beurzen.
  • Voor bovenstaande activiteiten werkt de bedrijvengroep samen met de vzw BSDI.

Nieuws