In industrietakken zoals (o.a.) de petrochemie, de chemie en de farmaceutische industrie worden regelmatig geplande stilstanden georganiseerd om werken te kunnen uitvoeren die enkel mogelijk zijn als de fabriek stilligt. Welke trends en innovaties tekenen zich op dit vlak af in de chemie en de petrochemie? Daarover liet Agoria tijdens een rondetafelgesprek zowel contractors als asset owners aan het woord. Een verslag.


Dit rondetafelgesprek vond plaats tijdens een gezamenlijk webinar van de bedrijfsgroep Agoria Contracting and Maintenance en essenscia, de federatie van de chemiesector. Dit webinar vond plaats op 30 september.

De reden van geplande stilstanden in de industrie is voornamelijk het vermijden van risico’s bij het uitvoeren wettelijke en verplichte inspecties, het definitief herstellen van tijdelijke reparaties of de implementatie van nieuwe veiligheidsmaatregelen. Naast veiligheid staan uiteraard ook efficiëntie en kostprijs centraal.

Wat is nu het belang van innovatietrends op dergelijke stilstanden? Welke impact hebben ontwikkelingen zoals Internet of Things , big data, augmented reality, machine learning, digital twins, drones en zoveel andere buzzwoorden? Of ook: in het dagelijks leven is het gebruik van smartphones de evidentie zelf, maar hoe zit het achter de omheining van een (petro)chemische fabriek? Zullen dergelijke technologieën een impact krijgen op de  industriële “shutdown”-wereld en moeten bedrijven zich daarom anders gaan organiseren?

Agoria legde tijdens het webinar Safe Shutdowns al deze vragen voor aan een panel, voorgezeten door Werner Van Acker, Technical Governance, Asset Management & Maintenance Turnaround Professional bij Evonik. Andere deelnemers waren:

  • Jos Vankevelaer, werkzaam bij BASF ( wereldwijd) als verantwoordelijke voor ethyleen- en crackertechnologie,
  • Tom Jacobs, werkzaam bij Evonik als verantwoordelijke voor het Asset Life Cycle Data Model en verantwoordelijk voor de digitalisatie van engineering en techniek wereldwijd,
  • Geert Pluckers, werkzaam bij Indaver en hoofd onderhoud roosterovens, 
  • Nico Seymus, innovation consultant bij Vinçotte

Zullen innovaties stilstanden in de toekomst veiliger en efficiënter laten verlopen? 

Uit het debat blijkt dat digitalisering geen wondermiddel is: mens en machine zullen blijven samenwerken, maar dankzij de digitalisering via o.a. digital twins zullen site-modifications  drastisch teruggeschroefd worden. Men noteert verminderingen tot 80%. 

Zal men stilstanden kunnen vermijden? 

Absoluut niet, installaties zullen altijd onderhoud nodig hebben als gevolg van slijtage of in het kader van technologische evoluties. Maar via digital twins (en o.a. betere visualisatie van de installaties) zal men deze werkzaamheden steeds beter kunnen voorbereiden, waardoor de kostenefficiëntie kan verbeterd worden en veiliger werken mogelijk wordt. De grote bottleneck is het verzamelen, opslaan en verdelen van (bestaande) informatie. 

Internet of Things (IoT) kan hierbij een  rol spelen, maar de asset-owner moet de informatie openstellen naar de contracting-wereld. Inscannen van 2D-objecten of het ter beschikking stellen van tekeningen in pdf-formaat is jammer genoeg  nog te veel dagelijkse realiteit!

Wat brengt de toekomst?

Inspectie/onderhoud

De digitalisering heeft uiteraard ook een invloed op de manier van inspecteren. Het gebruik van drones, beelden van hogere kwaliteit in combinatie met artificiële intelligentie zullen inspecties en de daaraan gekoppelde interventies op sites efficiënter en veiliger laten verlopen.

Onze panelleden verwachten dan ook dat het, dankzij de komst van digitale inspectiemethodes, in de nabije toekomst (tussen nu en over drie jaar) niet langer zal nodig zijn om besloten ruimtes te betreden, waardoor risico’s op val, brand of ontploffingen vrijwel uitgesloten zullen worden.

Belangrijk hierbij is dat ook de wetgever deze innovatietrends mee volgt. Ze zullen immers ook een impact hebben op de engineering van nieuwe installaties. Onvermijdelijk zal digitalisering ertoe bijdragen dat installaties anders zullen moeten worden onderhouden: waarschijnlijk minder, maar efficiënter! 

Veilig werken 

Een belangrijke factor i.v.m. veilig werken tijdens een stilstand is de mens, zowel tijdens de “vrijgave” (Permit to work) en de uitvoering van de werkzaamheden zelf als tijdens de inbedrijfname. Zo houdt vandaag het (mogelijke) contact met chemicaliën nog altijd risico's in tijdens een shutdown. Innovatie zal ook op dit vlak de veiligheid verbeteren, bijvoorbeeld door nieuwe ontwikkelingen op het vlak van training, het digitaal vrijgeven van installaties, video-monitoring , tracing van personen en artificiële intelligentie .

 Interesting quote

 De voorzitter van het panelgesprek sloot af met een bekende uitspraak van Henri Ford, toen die de massaproductie van de T Ford opstartte: “Als we aan de mensen hadden gevraagd op welke vernieuwing zij zaten te wachten, dan hadden ze ongetwijfeld gezegd 'snellere paarden' in plaats van de auto". Die uitspraak roept vandaag de vraag op: waar denken onze shutdown-verantwoordelijken aan? 

De rondetafel werd beëindigd met de voorstelling van onze nieuwe Code van goede praktijk: 'Werkvoorbereiding stilstanden.