POM West-Vlaanderen lanceert binnen het initiatief Fabrieken voor de Toekomst de call 'Quick Wins FvT'. Het doel is 8 innovatieve samenwerkingsprojecten tussen bedrijven te ondersteunen.


Fabrieken voor de Toekomst (FvT) is een initiatief van de POM West-Vlaanderen waarbij het ondernemerschap en de economische ontwikkeling in West-Vlaanderen gestimuleerd wordt.

Binnen de werking van de Fabrieken voor de Toekomst is het stimuleren van samenwerking tussen bedrijven met het oog op innovatie een belangrijk doel. Met de inrichting van de call “Quick Wins FvT” wenst de POM West-Vlaanderen een aantal kortlopende en praktijkgerichte innovatieve samenwerkingsprojecten tussen bedrijven te ondersteunen. Het stelt daarvoor een totaal budget van €135.000 ter beschikking om 8 pilootprojecten te realiseren.

Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen minimum twee onderling onafhankelijke bedrijven waarvan minstens 1 een KMO is en minstens 1 in West-Vlaanderen gevestigd is. De niet-West-Vlaamse bedrijven kunnen zowel binnen- als buitenlandse bedrijven zijn

De samenwerkingsprojecten moeten inhoudelijk passen onder de focus van minstens één van de vier sectoren die in aanmerking komen:

  • Nieuwe Materialen - duurzaamheid in textiel en kunststoftoepassingen
  • Voeding - toepassing van lokale grondstoffen in nieuwe eindproducten of halffabricaten…
  • Blue Energy - wind-, golf- en getijdenenergie
  • Machinebouw/Mechatronica - slimme en flexibele productieorganisatie of de toepassing van principes van Industry 4.0 (cyber-physical systems) binnen machinebouw

Beschikbare steun per project bedraagt € 22.500 voor de Blue Energy projecten en max € 15.000 voor de projecten van de andere sectoren. De hogere bedragen voor Blue Energy zijn ingegeven door de specifieke offshore omstandigheden waarin deze projecten zich afspelen. De vanuit de Quick Wins toegekende steun zal per project maximaal 50% van het totale projectbudget bedragen.

Het resultaat van het project, onder de vorm van een proefopstelling, pilootinstallatie of prototype, is haalbaar op korte termijn (max. 1 jaar) en wordt als opstap gezien op weg naar de implementatie van een product (of subcomponent), technologie of dienst.

Belangrijke data

  • 21 februari 2018: uiterlijke datum van indienen Projectaanvragen bij de POM West-Vlaanderen.

Let wel: voorafgaand aan de indiening dient minstens door de projectaanvrager een intakegesprek te zijn doorlopen, uiterlijk één week voor de uiterste indiendatum, dus ten laatste op 14 februari 2018.

Meer info vindt u hier: