Welke douanemaatregelen zitten vervat in het Zomerakkoord? Wat is de Belgische aanpak voor e-commerce? Dit zijn enkele topics die in deze maandelijkse Douane-update aan bod komen.


Deze maandelijkse update bevat de volgende onderwerpen:
 • Federale regering neemt enkele maatregelen inzake douane op in het zomerakkoord.
 • E-commerce en douane: Welke aanpak in BelgiŽ?
 • Invulling van de beroepsbekwaamheden inzake douane in BelgiŽ: Belangrijk voor douanevertegenwoordiging en AEO's.
 • Verduidelijking 'kosten van vervoer' in functie van de bepaling van de douanewaarde

Maatregelen inzake douane in het federaal zomerakkoord

In het zomerakkoord van eind juli heeft de federale regering enkele maatregelen opgenomen inzake douane die het functioneren van de Belgische douane ten aanzien van Belgische bedrijven zou moeten verbeteren.

We zetten ze voor u op een rijtje:

 • De ontwikkeling van een centrale webapplicatie om het aanvragen van vergunningen volledig te automatiseren waardoor ondernemingen zich slechts 1 keer moeten connecteren met een centraal EU-platform.
 • De aanmaak van een "Enig Klantendossier" waarin de economische operator al zijn gegevens kan consulteren, wijzigingen en nieuwe aanvragen kan indienen. Er zouden hierdoor geen manuele aanvragen meer moeten worden ingediend.
 • Men wil BelgiŽ aantrekkelijk maken als plek voor bedrijven om hun Customs Competence Center op te richten door een 'Centralised clearance'-systeem te voorzien waarbij bedrijven ervoor kunnen kiezen om alle douaneaangiften in te dienen bij ťťn kantoor binnen de EU, ongeacht de plaats via dewelke de fysieke goederen worden in- of uitgevoerd.
 • Er wordt eindelijk werk gemaakt van een System Based Approach waarbij de systemen van bedrijven onderworpen worden aan een audit, eerder transactionele controles. Dit zou de impact op de logistieke ketens moeten verminderen.
  Begin juli heeft Agoria er nog sterk op aangedrongen bij de Administrateur-Generaal van de Belgische douane om hier snel werk van te maken.
 • Er wordt bekeken welke bijkomende voordelen er kunnen worden gecreŽerd voor AEO-bedrijven.

E-commerce en douane: Welke aanpak voor BelgiŽ

Binnen de schoot van het Nationaal Forum is een specifieke werkgroep opgericht om te bekijken hoe de Belgische douane het best kan omgaan met e-commerce en welke faciliteringen hierbij eventueel mogelijk zijn.

Het Nationaal Forum is een overlegorgaan waarbinnen de Belgische private sector en de Belgische douane vertegenwoordigd zijn. Het forum bestaat uit nationale thematische werkgroepen en regionale werkgroepen.

Agoria is lid van het Nationaal Forum en wordt in de verschillende werkgroepen vertegenwoordigd door verschillende lidbedrijven.

 • Doet u beroep op e-commerce en heeft u hierin in bijzondere ervaring met douane?
 • Heeft u niet meteen zelf de juiste ervaring maar wel enkele suggesties of bekommernissen die u beantwoord wil zien?
 • Speelt uw bedrijf via producten/diensten een bepaalde rol binnen e-commerce waarbij er een raakvlak is met douane?

Laat het weten aan Jef D'Hollander.

Beroepsbekwaamheid inzake douane: Welke skills/opleidingen zijn er nodig?

Voor de toekenning van de vergunning 'Geautoriseerde Marktdeelnemer' is er met de inwerkingtreding van het nieuwe Douanewetboek van de EU een criterium inzake professionele bekwaamheid toegevoegd.

Binnen de schoot van het Nationaal Forum is er nu een projectgroep opgestart over de invulling van deze professionele bekwaamheid. Dit zal enerzijds leiden tot het bepalen van de vereiste minimumciteria en anderzijds tot de erkenning van bepaalde opleidingen die voldoende zijn om die nodige bekwaamheden bij te brengen.

Heeft u hierover vragen of suggestie? Laat het weten aan Jef D'Hollander.

Verduidelijking 'kosten van vervoer' in functie van het bepalen van de douanewaarde

In een recent arrest heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie verduidelijkt dat de kosten van dienstverleners aan een invoerder die verbonden zijn met het organiseren van het transport van de in te voeren goederen (vb. expediteurs) een 'kost van vervoer' uitmaken in de zin van art. 71 (1) (e) (i) van het Douanewetboek van de Europese Unie.

Dat wil zeggen dat deze kosten in principe moet worden opgeteld bij de transactiewaarde van de goederen om de aan te geven douanewaarde te bepalen.

Het Hof heeft hierbij geoordeeld dat het voor de invulling van de term 'Kosten van vervoer' niet uitmaakt of die kosten inherent zijn aan of noodzakelijk zijn voor het eigenlijk transport van de goederen.